NO SCRIPT

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

w„Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu…”

W tym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza był obchodzony 5 grudnia. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się audycja, która przypomniała nam, jak ważna  i bezcenna jest praca wolontaryjna.

Wolontariat można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję, wynikającą z osobistych uczuć, jakie się z nimi wiążą. Wolontariat, to nic innego jak dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych. Jeśli chcemy pomagać innym, warto wiedzieć, czym jest wolontariat. Każdy z nas ma swoje pojęcie o wolontariacie- jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbiórka pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia… Każdy buduje swoje skojarzenia wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Mimo wszystko...

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni

Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm

Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych

przyjaciół i prawdziwych wrogów

Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,

Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy

Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko

Dając światu najlepsze, co posiadasz,

otrzymujesz ciosy,

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,

Mimo wszystko

Matka Teresa

Czytanie – mądra rzecz!

zdj 4

W ramach zajęć Koła Miłośników Książki  uczniowie klas I – III uczestniczyli w cyklu zajęć czytelniczo – plastycznych pod hasłem „W Stumilowym Lesie z Kubusiem Puchatkiem i z jego przyjaciółmi”. Dzieci wnikliwie zapoznały się z treścią lektury. Następnie  w grupach projektowały i malowały mapę Stumilowego Lasu. Punktem kulminacyjnym zajęć stał się  wybór najpiękniejszej pracy. W dziecięcym głosowaniu i przy wsparciu dorosłych ekspertów zwyciężyła wspólna praca autorstwa: Patrycji Kielar kl. IIIa , Mai Szymkowiak kl. IIIa, Izabeli Machnik kl.IIIa oraz Moniki Biel kl.IIIc. Na zakończenie odbył się quiz znajomości lektury  i słodki poczęstunek.

Zajęcia okazały się bardzo dużą inspiracją dla uczniów, zwłaszcza, że same dzieci zaproponowały tematykę. Lektura Kubusia Puchatka bawi i uczy od lat.  Wychowała całe pokolenia. To krzepiące, ze w czasach rozwoju  techniki, komputerów i telefonów dzieci chętnie interesują się czytaniem i  lekturą. A mądra szkoła czyta dzieciom!

Marta Kokosza, Agnieszka Miezin

foto

Krosno w czterech porach roku widziane oczami dziecka

konkurs 3

"Ponad zieloną wstęgą Wisłoka,

w uroczej, pięknej dolinie.

Leży miasteczko Krosno,

które od wieków już słynie..."

         Od słów pięknej piosenki o Krośnie, w Szkole Podstawowej  nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, 30 XI 2017r., nastąpiło rozstrzygnięcie Miejskiego Konkursu Plastycznego "KROSNO W CZTERECH PORACH ROKU". Organizatorki  projektu - pani Małgorzata Rodzeń i pani Magdalena Urbańska, wraz ze swoimi uczniami z klasy I a i II b, przygotowały krótką część artystyczną, w której dzieci zaśpiewały  piosenkę o Krośnie, recytowały wiersz "Miasto Krosno" oraz wykonały hit czternastki- "Moja szkoła", do którego słowa i melodię napisał pan Mariusz Hejnar. Oto fragment:

"Szkoła to ma przygoda,

szkoła mój drugi dom.

Czternastko tak serce woła,

z mądrością jestem za pan brat ..."

             Celem konkursu było rozbudzenie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie zdolności obserwacji najbliższego środowiska oraz ukazanie piękna naszego miasta, zabytków i ciekawych zakątków w zmiennej aurze czterech pór roku.

         W konkursie wzięło udział 214 dzieci z 4 przedszkoli i 6 szkół podstawowych z naszego miasta. Z ilości nadesłanych prac wynika, że temat jest bliski sercu nawet małemu krośnianinowi. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wywołania pozytywnych wrażeń i entuzjastycznych wzruszeń.   Jury, której przewodniczącą była pani Magdalena Wyżykowska-Figura, nasz wieloletni nauczyciel plastyki i artysta malarz, po dwu i pół godzinnych obradach, przyznało 17 nagród i 13 wyróżnień. Uczestnicy spotkania nagrodzeni zostali pięknymi książkami oraz upominkami w postaci kredek i piłeczek. Nagrody wręczała pani dyrektor Alicja Szepelak, która objęła honorowy patronat nad konkursem.                           

A oto lista zwycięzców:

  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa 

nagroda-  Aleksandra    Sikorska  

wyróżnienie- Pola Płatek , Filip Trygar    

Przedszkole Miejskie   nr 1

nagroda-  Oliwia Zajdel

wyróżnienie-   Jakub Zduń , Lena Kołodziej, Alicja Kopcza

Przedszkole Miejskie   nr 5

nagroda-  Hanna Urba

wyróżnienie- Natalia Eibin

Przedszkole Miejskie   nr 8 "Bajkowa ósemka"

nagroda -  Katarzyna Grodzka

nagroda specjalna - Klaudia Glazar

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

wyróżnienie- Maja Krowicka

Szkoła Podstawowa nr 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

nagroda- Julia Popielarz, Zuzanna Nawrocka

wyróżnienie-  Maciej Frydrych

Zespół Szkół nr 8 im. Dar Górników

nagroda- Sasha Niedzielski

wyróżnienie- Blanka Stelmach

Szkoła Podstawowa nr 12

nagroda- Maja Jaracz, Anna Zajdel

wyróżnienie- Nadia Krężałek

Szkoła Podstawowa nr 15

wyróżnienie- Zuzanna Pieczka

Szkoła Podstawowa  nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

nagroda- Izabela Machnik, Zuzanna Folcik,

nagroda specjalna-Maksym Ivashkiv

wyróżnienie- Julia Taszycka, Aleksandra Blicharczyk, Szymon Jurczyk, Amelia Śnigórska, Oliwia Uliasz, Nikola Jarosz       

     Podczas spotkania można było podziwiać wystawę szkła z krośnieńskich hut oraz prace plastyczne młodych artystów.                                   

Wyrazy uznania kierujemy pod adresem nauczycieli, dziękując za  ich opiekę nad piękną realizacją tematu. Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za przyjecie zaproszenia  i udział w konkursie.

      Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych konkursach i do rodzinnego zwiedzania wystawy pokonkursowej, która mieści się w naszej szkole na parterze. Prace podziwiać można do 22 XII 2017r.                                                                               

               Organizatorzy konkursu: Małgorzata Rodzeń i Magdalena Urbańska

foto

Regulamin VIII Edycji Konkursu Fotograficznego

ULOTNE  ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

 r11. Organizatorzy:

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.

 

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

- promowanie wypoczynku na łonie natury,

- uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu,

- poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria  dla klas I- VI szkół podstawowych,

II kategoria dla klas 7szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

4. Przepisy dotyczące prac konkursowych:

  • Przez podane w tytule konkursu „ulotne zjawiska” organizatorzy rozumieją utrwalone na fotografiach np. burze, tęcze, zamglenia, oszronienia, formy lodowe, przemiany u zwierząt itp.
  • Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
  • Prace powinny być związane tematycznie z obszarami Karpackich Parków Krajobrazowych /Czarnorzecko-Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Pasma Brzanki/.
  • Każda szkoła może nadesłać do 6 prac konkursowych.
  • Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
  • Rozmiar wywołanej fotografii  powinien wynosić 30x20 cm, dodatkowo należyzałączyć wersję elektronicznąna płycie CD.  
  • Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą, nr telefonu do szkoły, imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu oraz informacją  o miejscu/miejscowości jego
  • Prace należy wysłać do organizatora konkursu (Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, adres siedziby Zespołu: 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 8 a, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”).
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do promocji konkursu   jego organizatorów.

5. Kalendarz konkursu:

Termin nadsyłania prac mija 11maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie www.parkikrosno.pl  oraz  www.sp14krosno.pl

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno, tel. 13 47 439 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / koordynator – Katarzyna Rygiel-Hałucha/ oraz w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,w jego siedzibie w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8A, 38-450 Dukla, tel. 13 43 631 87, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /koordynator - Ignacy Bielecki/       

              

                               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Tydzień Edukacji Globalnej

teg1Jak co roku w listopadzie, także i w naszej szkole w dniach od 18 do 26 obchodzona była 19ta już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas”.

 Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″. W ramach tegorocznych działań skierowanych do młodych ludzi chcieliśmy skupić się na tym, jakich wyzwań dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie mamy wszyscy i wszystkie powinności wobec ich realizacji.

Jak nasza szkoła w tym roku włączyła się w TEG?

 Przeprowadziliśmy  sporo działań, między innymi były to:

-pogadanki w klasach

-prezentacja oraz  „wymienialnia” książek o tematyce globalnej

-akcja  „Podziel się kanapką”

- grywalizacja

-warsztaty przybliżające tematykę celów zrównoważonego rozwoju oraz wystawa prac plastycznych uczniów

-przygotowanie i przedstawienie audycji przybliżającej cele i tematykę edukacji globalnej (treść audycji została zamieszczona na stronie szkoły w zakładce „publikacje”)

- spotkanie z gościem panem Dariuszem Rocheckim, podróżnikiem z grupy „Trzask”, który przybliżył uczniom Indie, ich kulturę i tradycję.

-zorganizowanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym

-quizy, gry, krzyżówki i konkursy o tematyce globalnej

-pokazy filmów i zdjęć

Joanna Pelczar

foto

Strona 2 z 103

Partner szkoły

nowy styl 1

Piosenka "Nasza Szkoła"

skrzaty

Kronika Klas I-III

Kronikarz

Kliknij skrzata

 

Blog ŚWIETLICOWY ZAKĄTEK

UNESCO

unesco logo

blog

Galeria prac plastycznych

arte1

Gazetka "Puk! Puk! Czternastka"

Facebook

images

O szkole

O szkole

Licznik odwiedzin

Jesteś osobą, która odwiedziła naszą stronę.

W tej chwili

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Dane teleadresowe

© 2014 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno
Początek strony