Nabór do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych

Wpisane przez: dyr Robert Guzik
Utworzono: 20 luty 2018
Odsłony: 518

Nabór do oddziałów sportowych prowadzi Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

Rekrutacja prowadzona jest do klasy pierwszej w dyscyplinie pływanie oraz do klasy czwartej, szóstej i siódmej w dyscyplinie piłka nożna.

W dniu 19.02.2018 r. na spotkaniu rodzice uczniów obecnych klas III zadeklarowali również chęć przystąpienia do klasy IV o profilu pływanie. W związku z zainteresowaniem utworzeniem takiej klasy o tym profilu spotkanie dla zainteresowanych rodziców i uczniów odbędzie się w dniu 23.02.2018r. (PIĄTEK) w stołówce szkolnej o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi przy ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie.

Rekrutacja do klasy pierwszej w dyscyplinie pływanie będzie trwała od 13 lutego do 5 marca 2018 r. natomiast do klas starszych od 13 lutego do 2 marca 2018 r. Próby sprawności fizycznej do klasy pierwszej odbędą się w dniu 7 marca 2018 r., natomiast do klas starszych 3 i 10 marca 2018 r.

Wyniki można będzie poznać już 12 marca 2018 r. – klasa pierwsza i 19 marca 2018 r. – klasy starsze.

Do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

Zasady i terminy rekrutacji można znaleźć na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/dokumenty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45, tel. 13 4743940, 4743941w godz. od 8.00 do 15.00.

Druk deklaracji dołączamy jako załącznik (można wydrukować i wypełniony dostarczyć do sekretariatu szkoły bądź na spotkanie w dniu 23.02.2018r.

Przewiń na górę