Drukuj

Nabór uczniów do klasy IV,VI,VII sportowej o profilu piłka nożna/ oraz do klasy I i IV o profilu pływanie

Wpisane przez: dyr Robert Guzik
Utworzono: 20 luty 2018
Odsłony: 480

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45 informuje, że rozpoczyna nabór uczniów do klasy IV,VI,VII sportowej o profilu piłka nożna/ oraz do klasy I i IV o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019.

Dokonując wstępnego przeglądu warunków fizycznych dzieci i ich zaawansowania w piłce nożnej/pływaniu ocenimy, czy Państwa dziecko spełnia warunki fizyczne kandydata na ucznia-sportowca naszej szkoły. (Rozumiemy, że podjęcie takiej decyzji może być dla Państwa i dla dziecka trudne, gdyż wiąże się ze zmianą klasy lub szkoły. Zachęcamy jednak, aby to rozważyć, gdyż jest to szansa dla Rodziców, którzy w sposób równie ważny chcą traktować rozwój intelektualny i fizyczny swojego dziecka). Warunkiem koniecznym jest osiąganie w szkole co najmniej wyników dobrych i dobrej oceny zachowania. W klasach sportowych realizowany jest program nauczania zatwierdzony przez MEN, co gwarantuje możliwość zmiany klasy bądź szkoły na każdym etapie kształcenia.

         Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Treningi odbywać się będą w obiektach  
sportowych stanowiących integralną część szkoły (sala gimnastyczna, sale do ćwiczeń specjalistycznych, boiska sportowe, basen). Najlepsi uczniowie i zawodnicy mają możliwość kontynuowania nauki na wyższych
etapach edukacji szkolnej. Przewidujemy kontynuację klasy aż do ukończenia szkoły podstawowej, czyli do klasy VII (co przewiduje reforma systemu edukacji).

Deklaracja
                                                                                                         Krosno, dnia ……………………………

My, niżej podpisani rodzice (prawni opiekunowie) ucznia …………………………………………………….. klasy …….…. Szkoły Podstawowej nr …………. wyrażamy zgodę na przystąpienie naszego dziecka (podopiecznego) do organizowanej w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie klasy sportowej o profilu *piłka nożna/*pływanie.

Jednocześnie zobowiązujemy się do przeprowadzenia badań specjalistycznych u lekarza sportowego pod kątem możliwości naszego dziecka do uprawiania sportu. Jednocześnie deklarujemy przystąpienie naszego dziecka do klubu (stowarzyszenia) sportowego, które będzie skupiało zawodników uprawiających tą dyscyplinę sportową o ile kandydat nie ma już przynależności klubowej.

 

* - odpowiednie zakreślić kółkiem
                                    Czytelny podpis obojga rodziców i nr kontaktowy telefonu (prawnych opiekunów)
                                                                …………………………………………………………..
                                                               ….……………………………………………………….
            

Kliknij aby pobrać deklarację