Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

NOC W SZKOLE

Wpisane przez: Samorząd uczniowski
Utworzono: 01 kwiecień 2019
Odsłony: 625

no w szkole 2019 2W piątkowy wieczór 8 lutego, światła w naszej szkole nie zgasły. Tego wieczoru odbyła się długo wyczekiwana „Noc w szkole”. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum – w sumie ok. 50 osób.

O godzinie 18.30 zebraliśmy się w stołówce szkolnej, gdzie po wspólnym zjedzeniu kolacji
i podzieleniu się na grupy, ruszyliśmy ku przygotowanym atrakcjom. Po kilku godzinach gier i zabaw zebraliśmy się ponownie w stołówce, gdzie została przygotowana projekcja filmu „Forest Gump”. Część uczniów zdecydowała się na spędzenie tego czasu w sposób aktywny, grając na sali gimnastycznej w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Przed północą udaliśmy się do sal, gdzie mieliśmy spać. Jednak próby zaśnięcia nie powiodły się. Wszyscy śmiali się, rozmawiali na wspólne tematy. Niecodziennym wydarzeniem było ponowne udanie się na salę gimnastyczną, aby jeszcze raz zagrać w „kosza” i siatkówkę, tym razem o godzinie 3:00. Najmniej przyjemną chwilą
„Nocy w szkole” była zdecydowanie pobudka, o godzinie 6.00.

Noc w szkole dostarczyła wszystkim wiele pozytywnych emocji. Wszyscy będziemy wspominać to wydarzenie.

W organizację całego wydarzenia włączyli się członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele. W sposób szczególny chcemy podziękować Natalii Nowak z klasy III D, która zorganizowała grę terenową, Adamowi Przyprawie z klasy VIII B, który przygotował kącik z grą „FIFA 19”, pani Renacie Dumanowskiej za prowadzenie zajęć tanecznych, panu Piotrowi Sękowi za przygotowanie kącika gier planszowych oraz pozostałym nauczycielom, którzy czuwali nad nami do rana.

Inicjatorem całego wydarzenia był Przewodniczący SU Wiktor Ostrowski oraz opiekunki SU – p. Anna Antoniuk i p. Małgorzata Wojtyczek. Była to II edycja „Nocy w szkole” – inicjatywy Samorządu Uczniowskiego z 2017 roku.

foto

Przewiń na górę