Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Wyniki IX edycji Konkursu Fotograficznego: „Śladami dawnych mieszkańców Karpackich Parków Krajobrazowych”.

Wpisane przez: nauczyciel przyrody
Utworzono: 11 czerwiec 2019
Odsłony: 484

DSC 0237W dniu 14 maja 2019 r. w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów IX edycji Konkursu Fotograficznego: „Śladami dawnych mieszkańców Karpackich Parków Krajobrazowych”.

W regulaminowym terminie do 5 maja 2019 roku wpłynęło 11 prac ze szkół z terenu województwa podkarpackiego, 5 spośród nich nie spełniało warunków zgodnych z zasadami regulaminowymi.

Komisja w składzie:

Jakub Szczurek – referent w ZKPK w Krośnie,

Anna Marczyńska – starszy specjalista w ZKPK w Krośnie,

 Monika Jankowicz – specjalista w ZKPK w Krośnie

wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce -  Dominika Sikorska (SP nr 15 w Krośnie, op. Dorota Rajs)  

II miejsce – Kinga Dybaś (SP nr 14 w Krośnie, op. Katarzyna Rygiel - Hałucha)

III miejsce – Radosław Marczak (SP nr 14 w Krośnie, op. Katarzyna Rygiel-Hałucha)

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło 7 czerwca 2019 r. w SP nr 14 z OSiI w Krośnie.

Gratulujemy!!  

foto

Przewiń na górę