Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

11 listopada - Święto Niepodległości

Wpisane przez: p. E. Klocek
Utworzono: 20 listopad 2019
Odsłony: 453

Polska 

„Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć.”


 11 listopada 2019 przeżywaliśmy 101. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, do której drogi wiodły przez różne fronty walk narodowowyzwoleńczych . Tę rocznicę  nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczcili uroczystą akademią , która odbyła się 12 listopada 2019 r. Montaż słowno - muzyczny  składał się z tekstów lirycznych oddających hołd walczącym, pieśni patriotycznych wykonywanych solowo i śpiewanych przez chór oraz partii narracyjnych przedstawiających drogę Polaków do niepodległości.
 Dla kolejnych pokoleń, które żyją w wolnej Polsce była to lekcja historii i patriotyzmu. Teksty wierszy i piosenek uświadomiły młodym ludziom, czym jest wolność i dlaczego należy o niej pamiętać w niepodległym kraju.
       

Przewiń na górę