Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Tydzień sportu w bibliotece i świetlicy szkolnej

Wpisane przez: p. A. Miezin
Utworzono: 28 listopad 2019
Odsłony: 316

Biblioteka i świetlica szkolna zorganizowały wspólnie Tydzień Sportu dla dzieci z klas 1-3.
W dniach od 18.11.2019 do 25.11.2019 w bibliotece i świetlicy odbywały się zajęcia przybliżające dzieciom historię sportu. Zajęcia podzielone były na 5 części tematycznych.
Część pierwsza, teoretyczna dotyczyła narodzin sportu, pierwszych olimpiad w starożytnej Grecji oraz nowożytnych igrzysk olimpijskich. Uczniowie poznali symbole olimpijskie i ich znaczenie. W części drugiej zorganizowaliśmy  na korytarzu szkolnym „Slalom sportowy z bibliotecznymi przeszkodami”, a w części trzeciej dzieci rozpoznawały dyscypliny sportowe na podstawie piktogramów. „Wielki test o sporcie dla najmłodszych” odbył się w części 4, a o polskich olimpijczykach i złotych medalistach mistrzostw świata rozmawialiśmy w części 5 naszej imprezy. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek, zdjęć, folderów, artykułów dotyczących sportu w czytelni szkolnej. Historię sportu i polskiego olimpizmu przybliżać będziemy również na lekcjach bibliotecznych.

foto

Przewiń na górę