Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

"Chrońmy przyrodę, bo wyginiemy jak gimnazjaliści" - wystawa prac

Wpisane przez: p. K. Omachel-Cmok
Utworzono: 02 grudzień 2019
Odsłony: 344

Od 29 listopada w naszej szkole można obejrzeć wystawę prac, będących częścią kampanii ekologicznej pod hasłem „Chrońmy przyrodę, bo wyginiemy jak gimnazjaliści”. Prace zostały wykonane przez uczennice i uczniów, dla których sprawy klimatu są ważne, i którzy włączają się w ten sposób w starania młodych ludzi na całym świecie o to, byśmy nie zniszczyli przyrody tak bardzo, że życie przyszłych pokoleń stanie się niezwykle trudne.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi pracami i uważnego przeczytania informacji na nich zawartych, a przede wszystkim do zmiany przyzwyczajeń, które poprawią jakość życia i pozwolą odetchnąć naszej zmęczonej planecie.

 

foto

Przewiń na górę