Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Dni Otwarte - Festiwal Nauki i Sztuki Dziecięcej

Wpisane przez: p. A. Bałaban, A. Frankowicz, J. Pająk-Cieśla
Utworzono: 20 luty 2020
Odsłony: 265

DSC03185

Ostatni Dzień Otwarty Szkoły „Festiwal Nauki i Sztuki Dziecięcej - warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych” już za nami. Zorganizowane przez nauczycieli warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne przedstawiające podwodny świat, lepiły z gliny, układały tangram i brały udział w konkursie zagadek z nagrodami. Z zaciekawieniem obserwowały przebieg i efekty eksperymentów fizycznych. W bibliotece dzięki różnorodnym ćwiczeniom trenowały umiejętność czytania, a w świetlicy oddawały się ulubionym zabawom. Goście mogli podziwiać akrobatyczny występ w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

Poniedziałkowe popołudnie zakończyło cykl Dni Otwartych zorganizowany dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców przez grono pedagogiczne SP nr 14 w Krośnie. Dziękujemy wszystkim i serdecznie zapraszamy do nas we wrześniu!

foto

Przewiń na górę