Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Podsumowanie konkursu plastycznego

Wpisane przez: p. A. Bałaban, p. E. Juszczyk
Utworzono: 19 grudzień 2014
Odsłony: 4275

mikolaj2014      W dniach od 17 listopada do 05 grudnia 2014r. odbywał się, zorganizowany przez samorząd uczniowski klas I-III  konkurs plastyczny pod hasłem „Mikołaj jak malowany". Jego przedmiotem było wykonanie tematycznej pracy plastycznej (dowolną techniką), a celem, wprowadzenie uczniów w wyjątkowy, świąteczny nastrój oraz dostarczanie radosnych wrażeń poprzez umożliwienie im osiągnięcia sukcesu. Zebrano 135 prac, z klas I-III. Wszystkie prace zachwyciły organizatorów konkursu. Komisja konkursowa miała ogromny problem z wyłonieniem laureatów. Prace oceniono zarówno za walory plastyczne, jak i za ich samodzielne wykonanie oraz zgodność z tematem konkursu. Jury 10 grudnia wyłoniło i nagrodziło następujących zwycięzców:


W kategorii klas I

  • I miejsce -  Anna Skutnicka IF,
  • II miejsce - Przemek Toropolski IB, Marysia Urba ID,
  • III miejsce - Maria Kozub IA, IIIm Oliwia Ostrowska IF, Laura Dróżdż I C.

W kategorii klas II

  • I miejsce - Patrycja Kmiotek IIA,
  • II miejsce - Iza Gajewska IIC, Karolina Gronicka IIA,
  • III miejsce - Fatima Hassan IID, Wiktor Kielar IID, Julia Frankowicz IIB

W kategorii klas III

  • I miejsce - Aleksandra Skutnicka IIIC,
  • II miejsce - Małgorzata Wójcik IIIC,
  • III miejsce - Jakub Piekarski-Guzek IIIB

Rozdano 25 wyróżnień , a wszystkich uczestników biorących udział w konkursie obdarowano słodyczami.
Artystyczne dokonania uczniów zaprezentowane są na pokonkursowej wystawie prac na korytarzu na II piętrze w dniach od 10 XII 2014r. do 10 I 2015r. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, a nauczycielom dziękujemy za zachęcenie dzieci do wykonania prac i za ich dostarczenie.

Organizatorzy: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III Arleta Bałaban , Elzbieta Juszczyk.

Przewiń na górę