Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Zaczytani 2014

Wpisane przez: Koordynatorzy akcji: M. Kokosza, A. Żywiec
Utworzono: 30 grudzień 2014
Odsłony: 2490

Zdjęcia      „Zaczytani" to wspaniała akcja pomocy dla dzieci przebywających na leczeniu. Chcemy stworzyć miejsca, gdzie mali pacjenci będą mogli zapomnieć o chorobie, o odizolowaniu od rodzin i kolegów poprzez spotkania z ciekawą książką i ciekawymi ludźmi. W dniu 16 grudnia 2014 roku po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wraz z pedagogami spotkali się z małymi pacjentami oddziału dziecięcego Podkarpackiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. Podczas wizyty osobiście przekazano każdemu z małych pacjentów zebrane w szkole książeczki, bajki, maskotki, które dzieci po leczeniu mogą zabrać ze sobą do domu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli serdeczne życzenia. Na ręce personelu i rodziców wręczono wykonane przez uczniów karty świąteczne.

Ogólnopolska Akcja Zaczytani spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony szpitala krośnieńskiego, a zadeklarowana współpraca będzie nadal kontynuowana. Składamy gorące podziękowania wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy chętnie włączyli się do akcji zbiórki książek. Dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność. Zapraszamy wszystkich chętnych do dalszej współpracy.

foto

 

Przewiń na górę