Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Informacja

Wpisane przez: Sekretariat
Utworzono: 17 luty 2015
Odsłony: 1370

     Dyrekcja MZSzOI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie informuje, że w dniu 23.02.2015 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 6–letnich (rok ur. 2009) i 7-letnich (rok ur. 2008) w sprawie naboru do klasy I w roku szkolnym 2015/16.  W ramach dni otwartych w dniu 23.02.2015 r. o godz. 17.00 można skorzystać w naszej szkole z konsultacji pedagogicznych i konsultacji logopedycznych.

Przewiń na górę