Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Żegnaj Zimo na rok!

Wpisane przez: M. Urbańska
Utworzono: 16 marzec 2015
Odsłony: 1269

Żegnaj Zimo      Reprezentanci klasy II b, II c i II d, pod opieką pani Mirosławy Niedzielskiej- Jurczak, pani Agnieszki Frankowicz oraz pani Magdaleny Urbańskiej, przygotowali bardzo ciekawą inscenizację o tematyce zimowej. Dzieci wystąpiły przed swoimi rówieśnikami i uczniami z klas III. Prezentowane wiersze i piosenki przypomniały o zasadach bezpiecznej zabawy zimą. To wymarzona pora roku na zabawy na śniegu, ale również ciężki czas dla zwierząt. Mali wykonawcy pamiętali o potrzebie niesienia pomocy ptakom zimą i zaproponowali kilka ciekawych rozwiązań. Skoczne tańce Pani Zimy, ptaszków, śnieżynek i bałwanków, uświetniły występ. Bardzo miło i wesoło spędziliśmy czas uprawiając sporty zimowe, ale już z utęsknieniem czekamy na nadejście wiosny. Żegnaj Zimo na rok!

foto

Przewiń na górę