„Wiersze o Ojczyźnie” Narodowe Święto Niepodległości

Wpisane przez: p. Lucyna Jankiewicz-Sompel
Utworzono: 11 listopad 2015
Odsłony: 1251

mapa”Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”..

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto obchodzone co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, stało się inspiracją do przeprowadzenia szkolnego konkursu recytatorskiego „WIERSZE O OJCZYŹNIE” dla uczniów klas drugich.

Konkurs został przeprowadzony 9 listopada 2015 r., rozpoczął się powitaniem zgromadzonych uczniów oraz publiczności, wysłuchaniem patriotycznej pieśni.

Następnie rozpoczęły się recytatorskie zmagania.

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów, reprezentantów klas II.

W czasie konkursu uczniowie zaprezentowali patriotyczne wiersze sławiące imię naszej pięknej Ojczyzny, wyrażające miłość i tożsamość narodową.

Uczniowie deklamujący przygotowane wiersze zachwycili zgromadzoną publiczność oraz jurorów umiejętnością  przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, melodyjny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy. Ich występy zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, jury udało się na naradę, a publiczność oglądnęła prezentacją multimedialną o Święcie Niepodległości, przygotowaną przez L. Jankiewicz-Sompel.

Jurorzy zgodnie uznali, że wszyscy występujący włożyli w przygotowanie wierszy konkursowych wiele pracy i przedstawili je bardzo pięknie. Z pośród wykonawców wyłoniono laureatów. :

I miejsce

Oliwia Adamska

II miejsce

Amelia Wojnarowska 

III miejsce

Karolina Wacek

Wyróżnienie:

Agnieszka Nowak

Erika Czekańska

Szymon Prajsnar

Zostali oni nagrodzeni książkami oraz dyplomami, które wręczyła Pani Dyrektor Alicja Szepelak..

Jury obradowało w składzie: Marta Kokosza, Joanna Pelczar, Agnieszka Miezin.

Organizatorkami konkursu byli: Lucyna Jankiewicz-Sompel, Paulina Karalus.

Notatkę sporządziła Lucyna Jankiewicz-Sompel.

foto

Przewiń na górę