Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Finał V edycji konkursu dla dzieci IV klas szkół podstawowych – „DOM MOICH MARZEŃ”

Wpisane przez: p. Małgorzata Zych
Utworzono: 19 kwiecień 2016
Odsłony: 1102

dom moich marzen foto 2 2016

Kilka dni temu w krośnieńskim BWA odbyło się rozdanie nagród w konkursie Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP na „Dom moich marzeń” widziany oczami dziecka.

Konkurs poprzedzają prelekcje w formie prezentacji multimedialnych, prowadzone przez architektów, opisujące ideę domu, historię budowania, rolę architekta w życiu człowieka i w procesie inwestycyjnym. Wszystko po to, by rozpalić w młodych ludziach iskrę ciekawości „jak to jest zrobione” i „po co to jest”.

W wernisażu prowadzonym przez architekta pana Rubena Bardanaszwili uczestniczyli nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami, architekci z pracowni ARCHIT studio oraz zaproszeni goście - naczelnik Wydziału Edukacji pani Grażyna Gregorczyk i pan Zbigniew Krasiński – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Krośnie.

Prace w ramach V edycji konkursu złożyło aż 1026 dzieci z 23 szkół podstawowych Podkarpacia. Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły z sukcesami biorą udział w tym przedsięwzięciu. W tym roku wyróżnione zostały prace Zuzi Szteligi  (4a), Niny Menet (4b) i Julii Pelczar (4c). W trakcie wręczenia nagród rozdane zostały równieżkalendarze z wybranymi nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w BWA.

Małgorzata Zych

Przewiń na górę