Drukuj

„Wakacje z Muszkieterami”

Wpisane przez: p. Anita Żywiec
Utworzono: 14 lipiec 2016
Odsłony: 843

wakacje

Dzięki sponsorom z Intermarché i Bricomarché tworzącym Fundację Muszkieterów, troje uczniów z naszej szkoły 6 lipca wyjechało na kolonię do Jastrzębiej Góry.

„Wakacje z Muszkieterami” to inicjatywa skierowana dla najmłodszych, ambitnych dzieci, pochodzących z rodzin niezamożnych. Do programu mogli zakwalifikować się uczniowie  pochodzący z miejscowości, w których funkcjonują supermarkety Intermarché i Bricomarché.
To dzięki właścicielom sklepów, którzy ściśle współdziałają z lokalnymi organizacjami, takimi jak: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, domy dziecka czy szkoły podstawowe, udało się zorganizować akcję na tak dużą skalę. Niemal 1000
dzieciw wieku 8-12 lat z całej Polski, objęte zostało pomocą
w postaci zorganizowanych wakacji.

Wartości Małego Muszkietera:
1. Odwaga. Muszkieter pokonuje własne lęki.

2. Uczynność. Muszkieter dzieli się z potrzebującymi.
3. Otwartość. Muszkieter umiejętnie słucha innych, wykazuje się serdeczną postawą społeczną.
4. Wrażliwość. Muszkieter słucha głosu serca. Staje po stronie słabszych.
5. Mądrość. Muszkieter potrafi umiejętnie ocenić sytuację i podejmuje rozsądne decyzje.
6. Sumienność. Muszkieter z dużą starannością wykonuje powierzone mu obowiązki.
7. Pracowitość. Muszkieter chętnie się rozwija i potrafi z uporem realizować założone cele, nie poddaje się.
8. Uczciwość. Muszkieter zawsze mówi prawdę i wywiązuje się z danego słowa.

Akcję wspiera polska florecistka, olimpijka Sylwia Gruchała. Patronat nad akcją objęła Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej.