„Bezpiecznie bawimy się i wypoczywamy nad wodą"

Wpisane przez: Anita Żywiec
Utworzono: 26 kwiecień 2012
Odsłony: 2706
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Szkół Podstawowych
„Bezpiecznie bawimy się i wypoczywamy nad wodą"   Z doświadczeń wiemy, jak bardzo niebezpieczny może być wypoczynek nad wodą. Rokrocznie wielu ludzi, przez swą lekkomyślność i niewiedzę, traci życie podczas kąpieli w różnych akwenach. Chcąc w jakiś sposób zapobiegać tym nieszczęściom, świetlica szkolna w MZSzOI w Krośnie we współpracy z Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Krośnie ogłasza konkurs plastyczny propagujący bezpieczny wypoczynek nad wodą.

Cele:
 • wyzwalanie wrażliwości twórczej i estetycznej dziecka,
 • propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
 • prezentowanie osiągnięć artystycznych uczniów.
Organizacja i przebieg konkursu:
 • uczestnicy przygotowują pracę plastyczną w formacie A3 lub A4;
 • technika prac dowolna (z wyłączeniem plasteliny);
 • każda praca musi być opisana: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, adres i nazwa szkoły;
 • prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI;
 • w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia;
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka – uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).  Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane  tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac na stronie internetowej szkoły;
 • prace konkursowe nie będą zwracane;
 • prace z dopiskiem „Świetlica szkolna” należy przesłać na adres:
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojska Polskiego 45
38-400 Krosno.
Terminy:
 • termin nadesłania prac upływa 27 maja 2012 roku;
 • ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca  2012 roku na stronie internetowej szkoły http://www.sp14krosno.pl
 • nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.
Kryteria oceny:
Komisja powołana przez organizatora będzie zwracać szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem, pomysł, estetykę pracy i samodzielność.
Organizatorzy:
Świetlica szkolna w MZSzOI w Krośnie

O szkole

Piosenka "Nasza Szkoła"

Przewiń na górę