Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Tabela godzin „ofertowych” I - III 2017/2018

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 1313
L.p Nazwisko i imię Nazwa Dzień godzina Sala/klasa/ilość
 1. 1
Dudek Dawid Zespół wokalny (chór) I - III środa 13.25 - 14.10 s.262 muzyczna
 1. 2
Filar Józefa Zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym środa 12.15 - 13.00 s.208
Klub ZD (zadań domowych) wtorek 12.15 - 13.00 s.208
 1. 3
Frankowicz Agnieszka Z matematyka na TY poniedziałek 12.15 - 13.00 s.111
 1. 4
Jankiewicz–Sompel L. Akademia twórczości wtorek 12.15 - 13.00 s.215
 1. 5
Jurczak Agnieszka Gimnastyka korekcyjna środa 11.20 12.05 s.korekcyjna
czwartek 12.25 - 13.10 s.korekcyjna
 1. 6
Juszczyk Elżbieta Klub pierwszaka poniedziałek 12.25 - 13.10 s.216
 1. 7
Kijowska Anita Kółko wyrównawcze dla uczniów o spe poniedziałek 8.30 - 9.20 świetlica
 1. 8
Łasowska Dorota Klub ZD (zadań domowych) środa 11.15- 12.00 s.210
 1. 9
Pelczar Marzena Kółko z j. angielskiego kl.II a/b wtorek 12.25.13.10 s.218
Angielski na wesoło kl I b/c poniedziałek 12.25 - 13.10 s.210
 1. 10
Pelczar Joanna Wspomaganie IIIc piątek 9.20 - 10.10 s.215
Wspomaganie IIIc piątek 10.20 - 11.05 s.215
 1. 11
Piekarska – Guzek R. Gimnastyka korekcyjna piątek 11.15 - 12.00 s. korekcyjna
 1. 12
Rodzeń Małgorzata Aktywny pierwszak wtorek 13.15 14.00 s.209
 1. 13
Przybyła Tomasz Koło pierwszej pomocy I - III piątek 12.15 - 13.00 s.209
 1. 14
Sajdak Jolanta Kreatywne gry i zabawy edukacyjne kl II czwartek 11.25 - 12.05 s.208
 1. 15
Sawicka - Jodłowska M. Kółko "Bawię się i uczę" Środa 11.15 - 12.00 s.207
 1. 16
Szczyrska Beata Kółko czytelnicze piątek 13.15 - 14.00 biblioteka
 1. 17
Urbańska Magdalena Klub ZD (zadań domowych) środa 11.20 - 12.05 s.218
Zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym wtorek 12.25 - 13.10 s.218
 1. 18
Wach Małgorzata Zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjne piątek 11.15 - 12.00 s.219
Klub ZD (zadań domowych) czwartek 11.15 - 12.00 s.219
 1. 19
Żółkoś Jolanta Koło ortograficzne I - III czwartek 12.25 - 13.10 s.111
Przewiń na górę