Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Ważne terminy

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 22033

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 r.                         Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2019 r.                   Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2020 r. Nowy Rok
6 stycznia 2020 r Trzech Króli
13 stycznia   – 26 stycznia 2020r.:                 Ferie zimowe
09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.               Wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23 kwietnia 2020 g. 9.00     Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej - ósmoklasisty
1 maja 2020 r. Święto Pracy
11 czerwca 2020 r. Boże Ciało
26 czerwca 2020r.                         Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.   Ferie letnie

         

- propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno/ wychowawczych– dyrektorskich

 

SP
21,22,23 kwietnia 2020- 3 dni –egzamin ósmoklasisty
30.04 (czwartek)
 29.05 (festyn)
 12.06. (piątek)

 

Przewiń na górę