Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Ważne terminy

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 21811

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 r.                         Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2019 r.                   Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2020 r. Nowy Rok
6 stycznia 2020 r Trzech Króli
13 stycznia   – 26 stycznia 2020r.:                 Ferie zimowe
09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.               Wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23 kwietnia 2020 g. 9.00     Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej - ósmoklasisty
1 maja 2020 r. Święto Pracy
11 czerwca 2020 r. Boże Ciało
26 czerwca 2020r.                         Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.   Ferie letnie

         

- propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno/ wychowawczych– dyrektorskich

 

SP
21,22,23 kwietnia 2020- 3 dni –egzamin ósmoklasisty
30.04 (czwartek)
 29.05 (festyn)
 12.06. (piątek)

 

Przewiń na górę