+++ Ważna informacja +++
UWAGADyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie informuje, że nastąpiła zmiana telefonicznych numerów połączeniowych ze szkołą. Obecnie ze szkołą można skontaktować się pod numerami: 13-47-439-40 lub 13-47-439-41 Dotychczasowe numery kontaktowe: 13-43-672-41 i 13-43-661-79 zostały odłączone.
NO SCRIPT

"Szafing"?

Szafing

     W związku z realizacją projektu edukacji globalnej "Czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań" zorganizowaliśmy w szkole szafing. Szafing odbył się w klasie V a. Szafing to wymiana ubrań, torebek, ozdób, dodatków i akcesoriów, a przy okazji impreza towarzyska, podczas której możemy pozbyć się niepotrzebnych nam rzeczy i upolować coś, co nam wpadnie w oko, a wszystko bezgotówkowo, a więc w trosce o portfel (bo zamiast kupować wymieniamy się rzeczami), a przede wszystkim w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój (popieramy reuseing, czyli powtórne użycie zbędnych innym przedmiotów, ograniczamy nadkonsumpcję, ograniczamy ilość odpadów oraz zużycie surowców i energii). Pozostałe ubrania zostały przekazane szkolnemu pedagogowi z myślą o najuboższych uczniach z naszej szkoły.

foto1 

Wyniki konkursu

Konkurs     W dniu 20 listopada 2013r. odbył się Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z prawami i wolnościami, które przysługują każdemu człowiekowi oraz kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka. Uczniowie biorący udział w konkursie odpowiadali na pytania konkursowe wybrane w drodze losowania. Konkurs odbył się w szkolnej sali konferencyjnej, jako widownia uczestniczyli w nim uczniowie klas IV.

  • I miejsce zajęły Aleksandra Świerczek, Jagoda Barszczewska i Katarzyna Karamon,
  • II miejsce zajęli Jakub Wojnar i Sara Hassan,
  • III miejsce zajęła Maja Prajsnar.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Festiwale filmowe

Logo

     W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowaliśmy w naszej szkole dwa Festiwale filmowe o tematyce globalnej. W ramach festiwalu o tematyce slow food „Slow Food Festival: żyj smacznie i zdrowo" uczniowie klas IV i VI obejrzeli następujące filmy: „Korporacyjna Żywność" „Bakalie dietetyczne słodycze", „Zdrowy posiłek", „10 Zasad Zdrowego Odżywiania". Pokazom filmowym towarzyszyły prezentacje multimedialne o tematyce slow food. Festiwal filmowy o tematyce globalnej „Ubóstwo i konsumpcja" odbył się w szkolnych salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne. W ramach festiwalu uczniowie klasy IV a, IV c i V a obejrzeli filmy „Chiny w kolorze blue" „W pogoni za szczęściem" oraz „Slumdog Milioner z Ulicy".

"Prawa człowieka, prawa wszystkich ludzi?"

Logo

Zajęcia "Prawa człowieka, prawa wszystkich ludzi?" odbyły się w dniu 4 i 12 listopada 2013 r. w kl. VIb oraz podczas zajęć koła przyrodniczo-ekologicznego. W zajęciach uczestniczyło 45 uczniów. Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom tematów związanych z prawami człowieka, zwrócenie uwagi na nierówny dostęp do podstawowych praw człowieka dla wszystkich ludzi, poznanie podstawowych dokumentów dotyczących praw człowieka, uwrażliwienie na problemy osób, które nie mogą w pełni korzystać z praw człowieka, a także zachęcenie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących prawa człowieka. Na początku poprosiłam uczniów o wymienienie praw człowieka, które znają z różnych dokumentów międzynarodowych i krajowych. Nie było to dla nich trudne zadanie aczkolwiek wymieniali najbardziej podstawowe prawa np. prawo do opieki, prawo do wyrażania swoich myśli, prawo do nauki itp. Uczniowie bez problemu wiedzieli, że nieprzestrzeganie praw może prowadzić do konfliktów w kraju. Zapytałam również uczniów z czym kojarzy im się słowo POTRZEBA. I czy potrzeby to jest to samo co prawa. Bez problemu wymienili podstawowe potrzeby człowieka, które później krótko omówiliśmy wykorzystując rysunek piramidy potrzeb ludzkich wg. Masłowa. Wyjaśniłam, że prawa są ustanowione, a także spisane w obowiązujących w danym kraju dokumentach, że praw należy przestrzegać i obowiązkiem państwa jest respektowanie praw człowieka wszystkich ludzi. Poinformowałam uczniów, że jedną z idei i podstawowych wartości obecnych w życiu społecznym jest wolność. Jej polityczny wymiar bezpośrednio koresponduje z filozofią i formalną ochroną praw człowieka.

Czytaj więcej...

Edukacja globalna

Logo

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest program edukacji globalnej. Zagadnienia z nią związane nie są naszym uczniom obce. W związku z przynależnością do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO realizowana jest tematyka edukacji globalnej, gdyż jest to jedna z głównych idei i wytycznych organizacji UNESCO. Do tematów tych należą m. in.: prawa dziecka, prawa człowieka, różnorodność międzykulturowa, miejsca dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Udział szkoły w wyżej wspomnianym programie jest szansą na wdrożenie uczniów i poszerzenie ich wiedzy o zagadnienia globalne, wśród których wymienić należy: zrównoważony rozwój, sprawiedliwy handel oraz współzależności społeczne, ekonomiczne i kulturowe pomiędzy nie tylko krajami Europy, ale całego globu. Przykłady globalnych współzależności: Współzależności polityczne i ekonomiczne – decyzje polityczne podejmowane przez poszczególne państwa wpływają na sytuację polityczną i ekonomiczną w innych krajach, m. in. zmieniające się ceny paliw, budowa tarcz antyrakietowych. Współzależności społeczne i kulturowe – wszechobecne naśladowanie wzorców konsumenckich, w tym styl życia, sposoby spędzania wolnego czasu, nawyki żywieniowe z innych państw.

Czytaj więcej...

Strona 11 z 15Licznik odwiedzin

Jesteś osobą, która odwiedziła naszą stronę.

W tej chwili

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14© 2014 Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14
ul. Wojska Polskiego 45
38-400 Krosno
Początek strony