Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

Podniosły apel pierwszaków z niespodziankami.

Wpisane przez: p. Małgorzata Rodzeń
Odsłony: 1019

apel 2

Uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu patriotycznym. Reprezentanci klas pięknie recytowali wiersze o Ojczyźnie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami i pochwałami oraz piłeczkami. Następnie dzieci wspólnie deklamowały „Katechizm dziecka polskiego” Władysława Bełzy.

Potem nadszedł czas na kolejną niespodziankę. Wychowawcy klas wręczyli uczniom pierwsze legitymacje szkolne.

To był dzień pełen pozytywnych wrażeń i długo pozostanie w pamięci.

foto1

Przewiń na górę