Z życia szkoły

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r. uzgodniono i zaopiniowano pozytywnie przez
Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły

w dniu 26.08.2020

jest dostępny Tutaj

Informacja dotycząca regulaminu i załączników ( w tym załącznika nr 1 dla rodziców uczniów) zostanie przesłana przez zakładkę WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez wychowawców klas

ASY z I Klasy

Wpisane przez: p. Piotr Hec
Odsłony: 963

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w pionierskim projekcie opracowanym  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  zarząd Polskiego Związku Pływackiego. Projekt  związany jest z wprowadzeniem Programu Szkolenia Sportowego w Pływaniu dla klas pierwszych szkół podstawowych w  ośmioletnim cyklu szkolenia. 

Głównym celem tego wczesnego etapu jest przede wszystkim adaptacja do środowiska wodnego i nauka pływania według „Ogólnopolskiego programu nauki pływania”. Inne to opanowanie umiejętności pływania, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny, przeciwdziałanie wadom postawy i ich korekta, zaszczepienie u dzieci i młodzieży miłości do sportu oraz do bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.  Celów w tym wieloletnim procesie jest o wiele więcej i można się z nimi zapoznać w rozporządzeniu  i programie szkolenia.

              Chcemy Państwu przybliżyć  bohaterów tego programu, którymi są uczniowie klasy  I A. Klasa liczy 21 osób w tym 10 dziewcząt i 11 chłopców. Szkolenie zaczęło się tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 i odbywa się w wymiarze siedmiu godzin lekcyjnych w tygodniu. Dzieci w tym czasie zapoznały się z funkcjonowaniem jednostki szkolnej i zasadami korzystania z pływalni co dla tak młodych osób  jest nie lada wyzwaniem, w tak krótkim okresie, biorąc pod uwagę diametralną zmianę środowiska życiowego, która w naszym mniemaniu przebiega  bardzo dobrze.  Dodatkowe zajęcia sportowe sprzyjają tworzeniu się przyjacielskiej atmosfery czego wynikiem jest zauważana wzajemna pomoc pomiędzy dziećmi oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo współćwiczącego i swoje  w środowisku wodnym i po za nim. 

swim 1

Młodzi pływacy już teraz mogą się pochwalić nowymi umiejętnościami jakimi są pływanie kraulem, na grzbiecie, wślizgami do wody czy nurkowaniem. Już wkrótce wezmą udział w swoich pierwszych zawodach pływackich, w których życzymy im samych sukcesów i uśmiechów na buziach.

Przewiń na górę