Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Konkurs przyrodniczy rozstrzygnięty

Wpisane przez: p. Lucyna Jankiewicz-Sompel
Odsłony: 1548

b1„Środowisko to wszystko, co znajduje się wokół nas i na nas oddziałuje; to, co żyje, jak i przyroda nieożywiona. Jest to więc Słońce, które świeci; powietrze, którym oddychamy; i pogoda, która się zmienia. Środowisko – to wiatr i chmury, polne kwiaty i łany zbóż, owady i hipopotamy, kruche muszelki i potężne skały”.
B. Dymara. 

    W dniu 30 maja 2016 r. miała miejsce w naszej szkole VIII  edycja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego  „Jestem uważnym obserwatorem przyrody”, dla uczniów klas trzecich. Celem tego konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów,
  • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,
  • rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

     W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z  krośnieńskich szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z dwunastu pytań zamkniętych i otwartych. Zmaganiom
o laur zwycięstwa towarzyszyła miła atmosfera. Konkurs został rozstrzygnięty. Oto jego wyniki:

Laureaci konkursu:

1 miejsce Katarzyna Uliasz - 31 p - SP 14, wychowawczyni: Magdalena Urbańska

2 miejsce Izabela Gajewska- 30 p -  SP 14, wychowawczyni: Agnieszka Frankowicz

3 miejsce Dominik Sokołowski - 27,5 p -  Muzyczna, wychowawczyni: Dagmara Ostafil

 

wyróżnienie Antoni Skrzypak – 27 p – SP 15, wychowawczyni: Urszula  Niedziela

wyróżnienie Damian Matelowski – 27 p – SP 3, wychowawczyni: Jolanta Zajdel

wyróżnienie Ola Moskal – 25,5 p – SP 3, wychowawczyni: Jolanta Zajdel

wyróżnienie Bartosz Machoś - 25,5 p – SP 15, wychowawczyni: Ewa Grabowiec

 

Wyniki pozozstałych uczestników konkursu:

Michał Wołczański – 24,5 p – SP 15

Dorota Głód – 24 p – SP 3

Robert Kolanko – 21 p – SP 7

Martyna Jaracz – 20,5 p – Szkoła Muzyczna

Kamil Fąfara – 15 p – SP 7

Martyna Czerska – 13,5 p –SP 4

Antoni Krawiec – 12,5 p – Szkoła Muzyczna

Przemek Kocaj – 12 p – SP 7

Kinga Węgrzyn – 10,5 p – SP 4

Kinga Kustroń – 10 p – SP 4

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Lucyna Jankiewicz – Sompel, Jolanta Sajdak. 

Przewiń na górę