Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Wspaniała lekcja przyrodnicza

Wpisane przez: p. Małgorzata Rodzeń
Odsłony: 1767

lekcja przyrodnicza 10Cieszymy się, że dzięki życzliwości pana Stanisława Wacławskiego, dziadzia naszego kolegi Szymka , mogliśmy poznać pracę pszczelarza i życie pszczół.

 W ogrodzie zaprzyjaźnionego ze szkołą przedszkola  nr 5 została założona „mini pasieka na pokaz” dla dzieci. Tam właśnie udaliśmy się niedawno.

Z ogromną ciekawością słuchaliśmy opowiadania zamiłowanego hobbysty. Podziwialiśmy świetnie wyeksponowane w szklanych ramkach owady, poznaliśmy ich hierarchię i podział ról w ulu. Wiemy już też jak się buduje ule i jaki strój chroni przy pracy pszczelarza. Mieliśmy okazję zadać mnóstwo pytań i wysłuchaliśmy sporo ciekawostek o życiu pszczół, nie zabrakło też pokazu fachowych książek i czasopism, podziwianiu ramek, wosku i konsumpcji miodów z różnych roślin. Najbardziej nam smakował miód spadziowy. Serdecznie dziękujemy za tak fantastyczną lekcję panu Wacławskiemu- klasa 2b z wychowawcą. 

foto

Przewiń na górę