Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Pasowanie na ucznia klasy I

Wpisane przez: Wychowawcy klas I
Odsłony: 1494

p"Ślubuję być dobrym uczniem,

dbać o dobre imię szkoły,

uczyć się pilnie i być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką

będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom"

1 września, podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017, odbyła się uroczystość "Pasowania na ucznia". W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 35 dzieci. Uczniowie klasy I a i I b złożyli uroczyste ślubowanie. Pan i Pani Dyrektor dokonali aktu pasowania symbolicznym ołówkiem. Od tego momentu pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków. Na pamiątkę każde z nich otrzymało dyplom PASOWANIA NA UCZNIA, a także róg obfitości pełen łakoci, przyborów szkolnych i owoców. Upominki zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Ten pełen wrażeń dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.

Przewiń na górę