Pasowanie na ucznia klasy I

Wpisane przez: Wychowawcy klas I
Odsłony: 1298

p"Ślubuję być dobrym uczniem,

dbać o dobre imię szkoły,

uczyć się pilnie i być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką

będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom"

1 września, podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017, odbyła się uroczystość "Pasowania na ucznia". W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 35 dzieci. Uczniowie klasy I a i I b złożyli uroczyste ślubowanie. Pan i Pani Dyrektor dokonali aktu pasowania symbolicznym ołówkiem. Od tego momentu pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków. Na pamiątkę każde z nich otrzymało dyplom PASOWANIA NA UCZNIA, a także róg obfitości pełen łakoci, przyborów szkolnych i owoców. Upominki zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Ten pełen wrażeń dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.

Przewiń na górę