Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2008/09 - II semestr

Wpisane przez: Administrator
Odsłony: 6842

  Sukcesy w I semestrze

Klasy 0-III
 Nazwa konkursu
Etap
Uczeń
Miejsce
Opiekun
 Międzyszkolny Konkurs Znajomości
Pisma Świętego
miejski
Patrycja Kluk
II miejsce
p. Anna Rzegocka
 Mistrzostwa Polski Południowej
w Tańcu Towarzyskim
 ogólnopolski  Anna Jurczak
Miłosz Węklar

I miejsce
p. Andrzej Orszulak
Tomasz Depczyński
II miejsce
 Aktywny udział w imprezech i konkursach
organizowanych dla zuchów Hufca Krosno
w okresie jesień 2004 - wiosna 2009
 miejski Gromada Zuchowa
"Wesołe Skrzaty"
I miejsce
p. Małgorzata Wach
Udział w imprezech i konkursach
organizowanych dla zuchów Hufca Krosno
w roku harcerskim 2008/09
miejski
Gromada Zuchowa
"Wesołe Skrzaty"
I miejsce
 V Miniolimpiada Matematyczna
dla uczniów klas III
 miejski Michał Zygarowicz
I miejsce
 p. Anita Kafel
 Anna Jurczak
III miejsce
 
 p. Józefa Filar
 V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
"Wiersze Marii Konopnickiej"
miejski
Anna Klocek
I miejsce
 Międzyszkolny Konkurs Słowa
"Pięknie mówię"
 miejski  Aneta Klocek
I miejsce
 Konkurs na
Najpiękniejszą Pisankę
 miejski Justyna Chudy
I miejsce
p. Małgorzata Wach
 Klaudia Twaróg
II miejsce
Izabela Stachowska
III miejsce
Konkurs na
Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny
 Justyna Chudy
I miejsce
 Izabela Stachowska
II miejsce
 Daniel Urbański
III miejsce
 Gromada Zuchowa
"Wesołe Skrzaty"

III miejsce
Konkuirs na największą ilość pozdrowień otrzymanych z okazji
"Dnia Myśli Braterskiej"
 Gromada Zuchowa
"Wesołe Skrzaty"

III miejsce
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"Wiersze Jana Brzechwy
w oczach dziecka"
 miejski
kat. - klasy I
 Oliwia Nykiel
I miejsce
p. Urszula Rymasz
miejski
kat. - klasy II
  Weronika Mrozek
III miejsce
 p. Grażyna Wszelaki
 
miejski
kat. - klasy III
 
Małgorzata Kmon
I miejsce
 p. Anita Żywiec
Justyna Brożyna
Wyróżnienie
Anna Stachyrak
Wyróżnienie
 p. Barbara Zaława
 Międzyszkolny Konkurs
"Książka moim przyjacielem"
 miejski Weronika Guzik
Ada Fruga
Marcin Czajka

III miejsce
 p. Ewa Dereniowska
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"Stroik Wielkanocny"
 miejski Marcelina Bolanowska
III miejsce
 p. Dorota Łasowska
 XXIII Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych  awans do półfinału  Michał Zygarowicz
 p. Anita Kafel
V Mini Olimpiada Matematyczna
dla uczniów klas III
I etap
zakwalifikowanie
do II etapu
Anna Jurczak
 p. Józefa Filar
Katarzyna Rączka
Jan Polański
Oliwia Żywiec
Natalia Jórasz
Michał Zygarowicz
p. Anita Kafel
Międzyszkolny Świetlicowy
Konkurs Plastyczny
"Wielkanocna pisanka"
 miejski Bartosz Rachwał
III miejsce
p. Lucyna
Jankiewicz-Sompel
Sara Rodzeń
wyróżnienie
 p. Waldemar Rodzeń
 Katarzyna Karamon
wyróżnienie
 p. Lucyna
Jankiewicz-Sompel
Małgorzata Bolanowska
II miejsce
p. Magdalena Urbańska
 Sylwia Polnar
I miejsce
p. Anita Kafel
 Michał Wojnar
I miejsce
 p. Dorota Łasowska

 

Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
       
 Konkurs
ekologiczyo-przyrodniczy
XXXIII Rajd Górski
Powitanie wiosny"
 miejski  Mateusz Hałucha
III miejsce
p. Maria Soboń
 Międzyszkolny Konkurs
"Znawcy mitycznego świata"
miejski
 Damian Szuba
III miejsce
p. Renata Dumanowska
 Michał Głodzik
III mniejsce
 Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny
"Eko-Planeta"
Konkurs na album przyrodniczy
   ogólnopolski  Maura Dąbrowiecka
Wyróżnienie
 p. Katarzyna
Rygiel-Hałucha
  Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny
"Eko-Planeta"
Jagoda Chudy
Wynik Bardzo dobry
Piotr Grabias 
Wynik Bardzo dobry
II Krośnieński Konkurs
Matematyczny
 miejski  Franciszek Gorczyca
III miejsce
 p. Jolanta Lawera
 Ogólnopolski Konkurs
Języka Polskiego
"Słowo daję"
wojewódzki   Joanna Janusz
I miejsce,
zakwalifikowanie
do etapu ogólnopolskiego
 p. Anna Brymerska 
mały finał Jowita Druciak
III miejsce
Mateusz Hałucha
III miejsce
Paulina Raś
Wyróżnienie
Alicja Płatek
Zuzanna Szydłowska
Apolonia Tatrzańska
Piotr Zyzański 

 Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy Ekologicznej 
"Przyroda moim domem
 miejski  Karol Szymański
III miejsce
 p. Katarzyna
Rygiel-Hałucha
Wojewódzki Konkurs Humanistyczny   wojewódzki  Franciszek Gorczyca
Finalista
 p. Anna Krupa
Konkurs
Turystyczno-Krajoznawczy 
miejski   Małgorzata Sanocka
II miejsce
 p. Maria Soboń
Konkurs
Przyrodniczo-Ekologiczny 
 miejski  Małgorzata Sanocka
III miejsce
 VIII Jasielski Konkurs Matematyczny
im. Hugona Steihausa
 rejonowy  Patryk Bałuka
wyróżnienie
 p. Jolanta Lawera
 Konkursy plastyczny
Międzyszkolny Konkurs Znajomości
Pisma Świętego
 miejski Agata Węgrzyniak
I miejsce
p. Mariusz Hejnar
 Drużyna:
Maria Kundzierewicz
Karolina Raś
Agata Wędrzyniak
Sylwia Gradowicz
Aleksandra Sobkowicz

I miejsce
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"Opowiedz nam moja Ojczyzno""
 miejski Piotr Fornal
III miejsce
  p. Magdalena Wyżykowska 
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"Stroik Świąteczny"
 miejski  Dominika Jurasz
Nagroda
 Klaudia Laskowska
Nagroda
 Konkurs Plastyczny
"Co wiesz o ropie naftowej
i działalności
Ignacego Łukasiewicza"
 powiatowy Edyta Walciszewska
I miejsce
 Matylda Kubit
III miejsce
 Piotr Fornal,
Michał Stryczniewicz,
Damian Szuba,
Karol Szymański,
Monika Andrzejczak

Nagroda zbiorowa
"Klęska - powódź czy huragan
straż pożarna ci pomaga" 
 powiatowy  Michał Głodzik
nagroda
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
 Międzyszkolny Konkurs Słowa
"Pięknie mówię"
miejski
 Damian Szuba
II miejsce
 p. Anna Antoniuk
Konkursowy Przegląd
Inscenizacji
"Festiwal Bajek i Legend Świata"
 miejski  Damian Szuba
Justyna Romańczak
Piotr Fornal
Matylda Kubit
Agata Węgrzyniak
Aleksandra Sobkowicz

III miejsce
Drużyna
V Konkurs Recytatorski
"Tropem Współczesnej Poezji"
 miejski  Piotr Zyzański
Nagroda
 p. Anna Brymerska
 Monika Andrzejczak
Nagroda
 p. Anna Krupa
 Piotr Klimko
Nagroda
 p. Anna Antoniuk
Konkurs Literacki
"Wywiad z książkowym idolem"
 miejski  Jowita Druciak
Wyróżnienie
  p. Anna Brymerska
 Alicja Płatek
Wyróżnienie
 Konkurs literacki
"Słowa ponad granicami"
 miejski  Sylwia Gradowicz
II miejsce
p. Anna Antoniuk
Aleksandra Sobkowicz
wyróżnienie
Alicja Płatek
wyróżnienie
 p. Anna Brymerska
 Konkursy muzyczne
 Międzyszkolny Festiwal
Piosenki Angielskiej
 miejski Katarzyna Kilar
Jagoda Chudy

I miejsce
duety w kategorii IV-VI
p. Renata
Nowak-Kogut
D. Wiernasz, G. Deptuch
I miejsce
duety w kategorii I-III
p. Marzena Pelczar
 N. Jórasz
I miejsce
indywidualnie w kategorii
I-III
M. Stryczniewicz
I miejsce
indywidualnie w kategorii IV-VI
 p. Matylda Gronicka
 Konkursy i zawody sportowe
 Mistrzostwa Polski Południowej
w Tańcu Towarzyskim
ogólnopolski
Patryk Toropolski
I miejsce
 p. Andrzej Orszulak
 Sebastian Orszulak
III miejsce
 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
Trójbój Lekkoatletyczny Dziewcząt
 powiat  Drużyna
I miejsce
  p. Agnieszka Jurczak
 Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
Trójbój Lekkoatletyczny Chłopców
 Drużyna
I miejsce
Powiatowe Igrzysta
Młodzieży Szkolnej
Konkurs "Baw się z nami"
powiat
Drużyna
I miejsce
Wojewódzki Finał Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
Tenis Stołowy
wojewódzki Drużyna dziewcząt
VII miejsce 
  p. Magdalena Wróbel
 Powiatowe Igrzysta
Młodzieży Szkolnej
Mini Piłka Siatkowa
 rejon Drużyna dziewcząt
III miejsce 
 Wojewódzki Finał
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Wielobój Gimnastyczny
 wojewódzki  Drużyna dziewcząt
XI miejsce
p. Agnieszka Jurczak
  Rejonowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
Tenis Stołowy
  rejon  Drużyna chłopców
VII miejsce
p. Antoni Bykowski
 Drużyna dziewcząt
I miejsce
p. Magdalena Wróbel
 Powiatowe Igrzysta
Młodzieży Szkolnej
Mini Piłka Siatkowa
 powiatowe Drużyna dziewcząt
I miejsce
 Półfinały
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Pływaniu
wojewódzki
 
 
 
 
 
 Drużyna chopców
I miejsce
p. Robert Guzik
p. Wojciech Borek
Drużyna dziewcząt
I miejsce
Paulina Łysikowska
styl klasyczny
I miejsce
Aleksandra Misygar
styl klasyczny
II miejsce
Anna Bińczycka
styl klasyczny
III miejsce 
Kamila Sznajder
styl dowolny
II miejsce
Sylwia Gradowicz
styl grzbietowy
II miejsce
Aleksandra Tkaczyk
styl dowolny
I miejsce
Michał Młodecki
styl dowolny
II miejsce
 Konrad Krukierek
styl dowolny
III miejsce
Patryk Lasek
styl motylkowy
II miejsce
Inne
 Konkurs
"Poszukiwacze zaginionych baterii"
 miejski  Wszyscy uczniowie
VIII miejsce
 p. Katarzyna
Rygiel-Hałucha
p. Magdalena Urbańska
 Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
"Świat w obiektywie dziecka"
miejski
 Aleksander Chara
Wyróżnienie
p. Katarzyna
Rygiel-Hałucha  

 

Przewiń na górę