Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2010/11 - II semestr

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 5760

"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."

Jose Silva

I semestr 

Klasy 0-III
 Nazwa konkursu
Etap
Uczeń
Miejsce
Opiekun
 VII Mini Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III  miejski
II etap
 Sabina Czechowicz
Wyróżnienie
 p. L. Jankiewicz-Sompel
 Aleksander Lenart
Wyróżnienie
 p. A. Bałaban
 Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną wielkanocną  miejski  Łucja Winiarska
I miejsce
 p. M. Wach
 Barbara Kukla
II miejsce
 Aleksandra Wacławska
III miejsce
 Konkurs na najpiękniejszą pisankę  Magdalena Kupka
I miejsce
 Wojciech Kaliciński
II miejsce
 Izabela Czelny
III miejsce
 Konkurs Piosenki Wiosennej z okazji Święta Hufca Krosno  3GZ
„Wesołe Skrzaty”

III miejsce
 Wiosenny Zuchowy Uniwersytet Muzyczny  3GZ
„Wesołe Skrzaty”

III miejsce
 I edycja Międzyszkolnego
Konkursu Przyrodniczego
„Jestem uważnym obserwatorem przyrody”, dla uczniów klas III.
 miejski  Kacper Paczosa wyróżnienie  p. M. Rodzeń
 Międzyszkolny Konkurs Słowa
„Pięknie Mówię”
 miejski  Aleksandra Dragan
II miejsce
 VII Mini Olimpiada Matematyczna
dla uczniów klas III
 I etap miejski
– zakwalifikowani
do etapu II
 Czechowicz Sabina
Głowacki Tomasz
Karamon Katarzyna
Konieczna Klaudia
Kumiega Piotr
Lenart Aleksander
Paczosa Kacper
Penar Jakub
Świerczek Nikola Tuchowski Kamil
p. M. Rodzeń,
p. A. Bałaban,
p. L. Jankiewicz–Sompel, p. E. Juszczyk
 Konkurs plastyczny „Palma, pisanka, wieniec” RCKP miejski
 Karolina Wojewoda
Wiktor Sokołowski
wyróżnienie
p.  L. Jankiewicz-Sompel
 Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny
„Jestem z Krosna”
 miejski  Drużyna
II miejsce
 p. L. Jankiewicz–Sompel
p. E. Juszczyk,
p. A. Bałaban
 Oliwia Nykiel
I miejsce
kategoria: Plastyka
 p. A. Bałaban
 Nikola Świerczek
II miejsce
Kategoria: Rysunek
 p. E. Juszczyk
 Miłosz Bargieł
miejsce
Kategoria: Wiedza
 p. L. Jankiewicz–Sompel
 V Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
kategoria Muzyka
 miejski  Karolina Brzezińska
Angelika Kruszyńska
 Kinga Nawrocka
 Kamila Rzegocka
Wyróżnienie
w kategorii Muzyka
 p. J. Filar
 Międzybiblioteczny
konkurs plastyczny
"Spotkanie z królową śniegu"
 miejski S. Lomber
Wyróżnienie
p. L. Jankiewicz-Sompel
 S. Rodzeń
Wyróżnienie
 W. Michałowski
Wyróżnienie

   

 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
 Ogólnopolska Olimpiada
z Matematyki Olimpus
 ogólnopolski  Jakub Kozubal
III miejsce
 p. T. Menet
 Maciej Osuch
IV miejsce
 Izabela Buczko
V miejsce
 Maciej Kozubal
VII miejsce
 Kamil Michalski
VIII miejsce
 p. J. Lawera
 Konkurs
Turystyczno-Krajoznawczy
 miejski  Oliwia Żywiec
I miejsce
 p. N. Soboń
 Arkadiusz Mikosz
II miejsce
 Ogólnopolski konkurs językowy
„Słowo daję”
 ogólnopolski  II miejsce
 p. A. Brymerska
 Ogólnopolski konkurs przedmiotowy
PINGWIN 2010
 ogólnopolski  Aleksander Krzyżanowski
VIII miejsce
 p. R. Dumanowska
 Konkurs biblijny
„W komunii z Jezusem”
na temat Ewangelii św. Mateusza
 miejski  Katarzyna Snoch
II miejsce
 p. M. Hejnar
Krośnieński Konkurs
Matematyczny
(zakwalifikowani
do etapu finałowego)

 miejski  Katarzyna Rączka
 p. T. Menet
 Anna Jamróg
 Małgorzata Habrat
 Szymon Świstak
 Wiktoria Cichoń
 Katarzyna Snoch
 p. J. Lawera
 Izabela Ho
 Ogólnopolski Konkurs
Języka Polskiego "Słowo daję"
Mały Finał
ogólnopolski Katarzyna Snoch
III miejsce
 p. A.Brymerska
 Konkursy muzyczne
 V Przegląd Twórczości Artystycznej
Krośnieńskich Szkół
 miejski Natalia Jurasz
Małgorzata Kmon
Weronika Mrozek
Emilia Szarota

 Wyróżnienie
w kategorii Muzyka
 p. M. Pelczar
  Zuzanna Dróżdż,
 Magdalena Gradowicz,
 Magdalena Jamróg,
 Anna Jurczak,
 Karolina Łysikowska,
 Weronika Pawlik,
 Joanna Rymarz,
 Emilia Szarota,
 Tomasz Depczyński,
 Łukasz Kozłowski,
 Kacper Majewski,
 Maciej Osuch,
 Jakub Sznajder,
 Patryk Toropolski,
 Miłosz Węklar,
 Jan Zbylut

I miejsce
wkategorii Taniec
 p. A. Jurczak
p. R. Piekarska-Guzek
 II Zimowy Przegląd Taneczny  miejski Małgorzata Kmon
Natalia Jórasz

I miejsce 
 
 Konkursy plastyczny
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zapobiegajmy Pożarom”
 ogólnopolski  Sylwia Polnar
III miejsce
   p. M. Wyżykowska
 Konkurs plastyczny
Wiosenny Ogród projekt
 miejski  Natalia Obodyńska
I miejsce
 Michał Wojnar
Wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zapobiegajmy Pożarom”
 ogólnopolski Sylwia Polnar
I miejsce
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
 Międzyszkolny Konkurs Literacki
"Podróże z książką"
 miejski  Jagoda Kuśmierczyk
III miejsce
 p. A. Brymerska
 Międzyszkolny Konkurs Słowa
„Pięknie Mówię”
 miejski Maciej Jamroga
II miejsce
 p. A. Brymerska
 Małgorzata Bolanowska
Wyróżnienie
 p. A. Szepelak
 Konkurs recytatorski
„Tropem poezji współczesnej”
 miejski Michał Stryczniewicz
Wyróżnienie
p. A. Krupa
 Aneta Klocek
Wyróżnienie
 Daniel Wiernasz
Wyróżnienie
p. A. Brymerska
 Weronika Mrozek
Wyróżnienie
 „Baśniowa rewia mody u Calineczki”  miejsce  Julia Pakuła
Nagroda
  p. A. Szepelak
 Czytam, bo lubię wiosnę –
konkurs głośnego czytania
 miejski  Sylwia Rybczyńska
Wyróżnienie
 Konkurs recytatorski
„Walentynkowe wierszowanie”
 miejski  Adrianna Wilga
I miejsce
 p. A. Krupa
 Angelika Markowicz
II miejsce
 p. A. Antoniuk
 Aisha Hassan
Wyróżnienie
 p. A. Krupa
 Daniel Wiernasz
Wyróżnienie
 p. A. Brymerska
 Inne
 Konkurs turystyczno – krajoznawczy
VIII Rajd Zimowy
miejski
  Oliwia Żywiec
IV miejsce
 p. M. Soboń
  Agata Węgrzyniak
I miejsce

 

Przewiń na górę