Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy 2011/12 - I semestr

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 3625
Sukces cieszy
"We wszystkich przedsięwzięciach sukces zaczyna się w naszym umyśle."


Jose Silva
 

   

 Klasy 0-III
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
  Opiekun
VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd
"Hej kolęda, kolęda"
miejski Miłosz Pańczuk
I miejsce
p. J. Sajdak
 Konkurs recytatorski
„Wiersze spod choinki”
 miejski Julia Wojdyła
Wyróżnienie 
 p. L. Jankiewicz-Sompel
 Konkurs „Piosenki Mikołajkowej” zorganizowany
dla Zuchów Hufca Krosno
miejski 3GZ „Wesołe Skrzaty”
III miejsce 
 p. M. Wach
"Budujemy Arkę"
konkurs plastyczny
 ogólnopolski  Julia Pękalska
wyróżnienie
 p. M. Urbańska
 Bartosz Urbański
wyróżnienie
 p. J. Sajdak
 Kolorowa jesień w wierszach
Ewy Szelburg-Zarembiny
konkurs plastyczny
 miejski Zuzanna Rymarz
Laureatka
 p. J. Sajdak
 Gabriela Markowicz
Laureatka
 p. M. Sawicka-Jodłowska
 Julia Wojdyła
Laureatka
 p. L. Jankiewicz-Sompel
  Michał Jamka
Laureat
  p. D. Łasowska
 Domink Gazda
Laureat
 Julia Pękalska
Laureatka
 p. M. Urbańska
Emilia Mosio
Laureatka
 Letycja Waniek
Laureatka
 Konkurs "Najpiękniejsza Jesień"
zorganizowany dla zuchów Hufca Krosno
3GZ "Wesołe Skrzaty"
III miejsce
p. M. Wach
       
 Klasy IV-VI
 Nazwa konkursu  Etap  Uczeń
Miejsce
 Opiekun
Konkursy przedmiotowe
Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy miejski Joanna Rymarz
II miejsce
p. M. Soboń
  V Krośnieński Konkurs Matematyczny         szkolny,
zakwalifikowani
do II etapu
           
 Oliwia Żywiec  p. A. Oczoś
 Anna Jurczak
Zofia Przyprawa p. J. Lawera
Kacper Kozioł
Kamil Michalski
Klaudyna Zywar
Małgorzata Habrat   p. T. Menet     
Izabela Buczko
Maciej Osuch
Jakub Kozubal
Maciej Kozubal
Oliwoa Polak
 Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Olimpus  ogólnopolski  Maciej Osuch
VI miejsce
  p. T. Menet
 Interdyscyplinarny Konkurs z Historii  rejonowyn  Aleksander Noga - Krzyżanowski zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego  p. R.Dumanowska
 XI Jasielski Konkurs Matematyczny
im. Hugona Steinhausa
 powiatowy Dominik Nawrocki
IV miejsce
 p. T. Menet
 Wiktoria Cichoń
Wyróżnienie
 Anna Jurczak
Wyróżnienie
p. A. Oczoś
 Konkurs Przyrodniczy  rejonowy  Aleksander Jamroga
zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego
 p. K. Rygiel-Hałucha
 Konkurs Turystyczno-krajoznawczy  miejski Oliwia Żywiec
I miejsce
 p. M. Soboń
 Norbert Patlewicz
II miejsce
 Interdyscyplinarny Konkurs z Przyrody  szkolny
zakwalifikowani
do etapu rejonowego
Anna Jurczak
 Aleksander Jamroga  p. K. Rygiel-Hałucha
 Interdyscyplinarny Konkurs z Języka Polskiego  Joanna Rymarz  
 Interdyscyplinarny Konkurs z Historii  Aleksander Noga-Krzyżanowski  p. A. Krupa
       p. R. Dumanowska
 Konkursy muzyczne
VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd
"Hej kolęda, kolęda"
miejski Zespół wokalny
III miejsce
p. J. Pająk-Cieśla
VIII Międzyszkolny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej
miejski Sandra Mendelowska,
 Natalia Jurasz
I miejsce
kategoria Solista
p. D. Dudek
Zespół "Czternastka"
II miejsce
kategoria Zespół
p. J. Pająk-Cieśl
Konkursy plastyczny
  Podkarpacki Konkurs
Plastyczno – Literacki
„Inni, a jednak tacy sami”
 wojewódzki  Nikola Świerczek
I miejsce
  p. M. Wyżykowska
       
       
Konkursy literackie, czytelnicze, recytatorskie
VI edycja międzyszkolnego Konkursu Widowisk Bożonarodzeniowych „Kolęda płynie z wysokości" miejski  Zespół "Mali Artyści" p. A. Rzegocka
  Podkarpacki Konkurs
Plastyczno – Literacki
„Inni, a jednak tacy sami”
 wojewódzki Anna Jurczak
Wyróżnienie
 p. A. Krupa
 Konkurs literacki
„Opowieści świąteczne”
 miejski  Nikola Świerczek
II miejsce
 Katarzyna Karamon
Wyróżnienie
 p. A. Brymerska
 XII Mikołajki Teatralne Spotkanie z Satyrą 2011 -małe formy teatralne  miejski  Weronika Mrozek
Nagroda
p. A. Antoniuk
 Oliwia Nykiel
Wyróżnienie
 Konkurs recytatorski
„Bez piątej klepki”
 miejski  Aleksandra Świerczek
II miejsce
 p. A. Krupa
 "Daj pewność, że trudziłem się na twoj chwałę"
konkurs recytatorski
 miejski Sylwia Rybczyńska
II miejsce
p. A. Szepelak
 Małgorzata Habrat
III miejsce
 p. A. Brymerska
 Michał Wojnar
Wyróżnienie
       
 Inne
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Uroki lasu"   rejonowy  Damian Błaż
Wyróżnienie
p. K. Rygiel-Hałucha 
Przewiń na górę