Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Dzienny plan zajęć

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 1934

6.30 - 8.00

 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy na matach edukacyjnych,
 • przygotowanie się dzieci do zajęć szkolnych/pomoc w uzupełnianiu zadań i innych prac do szkoły sprawdzenie przygotowania uczniów do zajęć szkolnych, pomoc w uzupełnieniu brakujących treści

8.00 - 9.00

 • zabawy: muzyczno-rytmiczne, integracyjne, towarzyskie, ruchowe, gry stolikowe,
 • kolorowanki tematyczne, swobodna ekspresja plastyczna dzieci,
 • oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

9.00 - 11.00
Zajęcia prowadzone przez wychowawców- realizacja tematu tygodnia:

 • rozmowy kierowane/ pogadanki z dziećmi,
 • zabawy integracyjne,
 • quizy / krzyżówki/gry dydaktyczne/ konkursy wiedzy,
 • zajęcia czytelnicze/ różne formy pracy z książką,
 • zajęcia plastyczno-techniczne.

11.00 - 12.00

 • obiad, odpoczynek i zabawy dowolne,
 • zajęcia czytelnicze - czytanie baśni, bajek, opowiadań,
 • słuchowiska dla dzieci,
 • spacery, zabawy na powietrzu.

12.00-13.00

 • zajęcia typu dydaktycznego: pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Obiad, odrabianie zadań domowych
 • zabawy towarzyskie, orientacyjno-porządkowe, dydaktyczne,
 • oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

13.00-14.00

 • zajęcia programowe- realizacja tematu tygodnia,
 • rozmowy / pogadanki z dziećmi zabawy integracyjne,
 • quizy / gry dydaktyczne,
 • zajęcia czytelnicze - różne formy pracy z książką,
 • popołudnia filmowe: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych,
 • nauka nowych piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych,
 • quizy/zagadki/rebusy,
 • zajęcia plastyczno-techniczne.

14.00- 15.00

 • spacery, zabawy na powietrzu,
 • zajęcia według zainteresowań dzieci: klocki, gry stolikowe.

15.00-16.00

 • odrabianie zadań domowych, zabawy dowolne wg. zainteresowań i preferencji dzieci,
 • zabawy na matach edukacyjnych, układanie klocków,
 • porządkowanie sali świetlicowej.

Rozkład zajęć może podlegać modyfikacji w zależności od aktywności i zainteresowań dzieci.

Przewiń na górę