Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Edukacja globalna w naszej szkole

Wpisane przez: P. Wiesław Śnieżek
Odsłony: 892

logo edukacja globalnaRuszyła kolejna, czwarta już, edycja projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.” Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli jest instytucją partnerską tego projektu od samego początku. Tegoroczna edycja skierowana jest bezpośrednio do szkół. W każdym województwie 10 szkół zgłosiło swój udział w ogólnopolskiej sieci szkół globalnych, które podejmą trud doskonalenia się z zakresu edukacji globalnej, przekazywania wiedzy i umiejętności swoim uczniom w ramach zaproponowanych działań. Do działań na rok 2016/17 należą:

  1. Zorganizowanie sieci szkół edukacji globalnej w regionach. Szkolenie dla Liderów Edukacji Globalnej.
  2. Szkolenia / warsztaty dla zespołów nauczycieli w szkołach Liderów EG.
  3. Spotkania z Wolontariuszami w szkołach Liderów EG
  4. Konkurs plastyczny dla szkół  „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”  - II edycja
  5. Edukacja globalna w  edukacji wczesnoszkolnej - warsztaty dla nauczycieli klas 0, 1-3/4.
  6. Szkolenie e-learning.
  7. Grywalizacja w edukacji globalnej.  Tydzień Edukacji Globalnej.

Obecnie liderzy szkół są po szkoleniu i przekazują zdobytą wiedzę swoim zespołom w szkołach. Rozmawiają o zorganizowaniu pracy, przygotowują się do Tygodnia Edukacji globalnej oraz spotkań z wolontariuszami. Od początku projektu spotkania te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Wolontariusze przyjeżdżają do szkół i rozmawiają z uczniami o swojej pracy w Ameryce Południowej, Afryce czy Azji. Mówią o zwyczajach, kulturze, pokazują tańce i śpiewają, pokazują przywiezione pamiątki a co najważniejsze zachęcają do wolontariatu. Szkoły podstawowe przygotowują się do konkursu plastycznego dla uczniów o tematyce globalnej obejmującej trzy zagadnienia: zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, godna praca.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

kliknij aby pobrać plik Edukacja Globalna

Koordynator: Wiesław Śnieżek

Przewiń na górę