Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Z dumą prezentujemy finalne produkty projektu Erasmus + „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”

Wpisane przez: p. Matylda Gronicka
Odsłony: 724

logoJednym z końcowych produktów współpracy między szkołami jest przewodnik z grami opracowanymi przez uczniów. Każda sekcja poradnika dotyczy innej gry dydaktycznej. Wydaliśmy 5 wersji językowych książki - każda w języku angielskim i ojczystym partnera projektu. W poradniku znajduje się wiele ciekawych gier zawierających zasady gry i porady metodyczne.

 

foto

Następnym produktem projektu jest międzynarodowa gra planszowa. Uczniowie podróżują po Europie i odpowiadają na różne pytania. Wszystkie pytania są przygotowane dla uczniów i umożliwiają im wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Planujemy wspólną grę po wakacyjnej przerwie, więc bądźcie gotowi na zabawę, współzawodnictwo i pracę zespołową. Każda szkoła partnerska biorąca udział w projekcie posiada tę grę więc możemy razem grać online. Czekamy na was po letniej przerwie!

foto

Kolejnym produktem współpracy międzynarodowej jest zestaw DVD zawierający filmy przedstawiające gry, broszury i opisy gier z poprzednich pokoleń. Dziadkowie uczniów brali udział w prezentowaniu gier w które grali jako dzieci. Ten wspaniały konkurs zaowocował wydaniem niepowtarzalnego DVD z grami, które chcemy ocalić od zapomnienia i spopularyzować wśród nastolatków. Teraz możesz przeczytać zasady, obejrzeć krótki film i zagrać w gry z innych krajów w swoim domu lub na placu zabaw. Każda gra jest dołączona do ulotki z opisem gry.

foto

 

 

Przewiń na górę