Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Zapraszamy do naszej nowej gry – Christmas Quiz Game

Wpisane przez: p. Matylda Gronicka
Odsłony: 1346

quizW ramach projektu Erasmus+ współpracujemy z czterema europejskimi szkołami w celu wypracowania innowacyjnych metod nauczania z pomocą gier dydaktycznych. Korzystając z istniejącej już bazy pomocy, staramy się stworzyć nowe materiały, które pobudzą ciekawość uczniów i będą dla nich motywacją do poszerzania własnej wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.

Okres świąteczno – noworoczny jest doskonała okazją do poznania zwyczajów i tradycji krajów partnerskich oraz poszerzenia słownictwa z języka angielskiego w tej dziedzinie. Z tą myślą uczniowie pod opieką pani Matyldy Gronickiej przygotowali quiz o zwyczajach świąteczno – noworocznych krajów uczestniczących w projekcie. Stworzenie quizu poprzedziło przygotowanie merytoryczne  - uczniowie mieli za zadanie zapoznanie się z tradycjami z wybranych przez siebie krajów projektowych. Następnie uczniowie układali pytania quizowe z jedną poprawną odpowiedzią i tłumaczyli na język angielski. Przygotowanie tej gry rozbudziło ciekawość uczniów w danym temacie, gdyż z zaciekawieniem opowiadali o zwyczajach bożonarodzeniowych w innych krajach, które niekiedy znacznie różnią się o tych, które są nam znane. Ponadto uczniowie chętnie tłumaczyli propozycje pytań na język angielski poszerzając zasób swojego słownictwa z języka angielskiego.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, która nie tylko wzbogaca słownictwo z języka obcego, ale również przybliża nam zwyczaje tego wyjątkowego okresu w roku w innych krajach. Zachęcamy uczniów do wspólnej zabawy z rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi. Po podliczeniu poprawnych odpowiedzi można  dowiedzieć się, ile prezentów otrzymaliśmy w tej grzeJ Miłej zabawyJ

Kliknij aby zobaczyć Erasmus Christmas Quiz

Kliknij aby zobaczyć odpowiedzi

Przewiń na górę