Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

„Ja i ty w świecie pieniądza” – zakończenie programu w roku szkolnym 2016/2017

Wpisane przez: p. Sebastian Staroń
Odsłony: 1282

spZakończyliśmy program „Ja i ty w świecie pieniądza”. Program był realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 14. Jest to jedyny program ekonomiczny realizowany w ciągu całego roku szkolnego dla dzieci w Polsce. Pilotaż miał na celu stworzenie bazy dydaktycznej, która pozwoli na rozszerzenie programu na inne placówki. Powstało 30 planów zajęć na podstawie książki Świat Pieniądza, z których będą mogli korzystać inni nauczyciele chcący podjąć się realizacji programu.

W ciągu tego roku szkolnego dzieci zapoznały się z szeregiem zagadnień związanych z ekonomią. Zadaniem naszym było uwrażliwić dzieci na te elementy z dziedziny ekonomi, z którymi stykają się na co dzień, jednak nie są świadomi pewnych mechanizmów którymi rządzi się szeroko pojęty rynek. Zajęcia były prowadzone głównie na zasadzie problemowej, gdzie uczestnicy  wcielali się w różne role, mieli do rozwiązania problem i mieli dojść do właściwych wniosków na końcu zajęć.

Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością, a przede wszystkim, co może wydawać się zaskakujące,  wiedzą ekonomiczną. Jak się okazało, wszystkie dzieci znają sporo elementów ze świata ekonomi, lecz nie wiedzą jak korzystać z tej wiedzy, która została przez nich nieświadomie nabyta. Dzięki realizacji programu możemy  śmiało powiedzieć, że cel został osiągnięty. Świadomość dzieci związana z ekonomicznymi mechanizmami otaczającymi i wdzierającymi się każdego dnia do ich i naszego życia, bardzo wzrosła.

Mieliśmy okazję zwiedzić zakład produkcyjny Nowy Styl w Jaśle. W niezwykle ciekawy sposób przeprowadzona prezentacja na wstępie i omawianie wszystkich zagadnień podczas zwiedzania zakładu, przyczyniła się do ogromnego zainteresowania dzieci tym jak funkcjonuje zakład pracy i ile elementów się składa na taką działalność. Wyjazd na dwudniową wycieczkę do Warszawy, podczas której dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem instytucji finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, Centrum Pieniądza, czy innych jak Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dał wyobrażenie tego jak wielki i fascynujący może być świat ekonomii.

Mamy nadzieję, że realizacja tego programu będzie początkiem do rozwoju wiedzy ekonomicznej naszych dzieci, większej uwagi na to co ich otacza i jaki wpływ ma na nich „Świat pieniądza”. Jako szkoła w której tak wiele niezwykłych projektów jest prowadzonych z różnych dyscyplin, jesteśmy szczególnie dumni, że możemy poszczycić się realizacją innowacyjnego programu związanego z ekonomią.

Historię naszych zajęć można prześledzić na https://www.facebook.com/groups/1939905116236703/?ref=bookmarks

Przewiń na górę