Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Najmłodsi w „Szkole z klasą 2.0

Odsłony: 2156

Podczas festiwalu

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy I b przystąpili do realizacji zadań ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0", którego celem jest przede wszystkim kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Rozsądnie korzystam z komputera". Na kanwie własnych doświadczeń oraz historii bohaterów filmu „Franklin i komputer" dzieci wypowiadały się na temat ulubionych form spędzania wolnego czasu. Istotą zajęć było uświadomienie uczniom wartości spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną. Ocena postępowania głównego bohatera filmu oraz przeżycia jego przyjaciół stały się punktem wyjścia do mini dyskusji na temat umiejętnego planowania zabaw, nie poświęcania zbyt wielu godzin na gry komputerowe i doceniania czasu spędzanego w gronie życzliwych osób. Uczniowie doszli do wniosku, że przyjaźń i wspólne zabawy są w życiu o wiele ważniejsze niż komputer.

Następnie dzieci rysowały na tablicy interaktywnej postać głównego bohatera kreskówki, zaś w pracowni komputerowej wykonywały ilustrację do tego fragmentu filmu, który podobał im się najbardziej. Były to pierwsze doświadczenia z edytorem grafiki Paint. Na wstępie dzieci wybierały kolejne narzędzia z przybornika i przez chwilę eksperymentowały. Powstały ciekawe prace ukazujące bohaterów filmu w akcji. I co ciekawe – nie przy komputerze!
Kolejnym etapem realizacji tematu „Rozsądnie korzystam z komputera" było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, Internetu; ukazanie sposobów unikania zagrożeń i prawidłowych reakcji w zetknięciu się z nimi oraz zwrócenie uwagi na to, że Internet może być przyjaznym miejscem, w którym przy wsparciu dorosłych można bezpiecznie uczyć się i bawić. Realizując powyższe cele wykorzystano tablicę interaktywną oraz stronę internetową www.necio.pl. Dzięki grom i animacjom dzieci w przyjemny i zrozumiały sposób zdobyły podstawową wiedzę na temat Internetu, bezpiecznego surfowania, komunikowania się z innymi, używania poczty e-mail.
W ramach programu „Szkoła z klasą 2.0" zrealizowano kolejny temat. Tym razem zajęcia edukacyjne poświęcone zostały zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy uczniów o naszym mieście. Realizacja tematu Krosno – moje miasto" wpisuje się w planowany cykl zajęć, którego głównym celem jest kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Stała się też okazją do doskonalenia umiejętności pracy w edytorze tekstu, pogłębiania świadomości na temat krytycznego korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy oraz istoty praw autorskich. Dzięki zastosowaniu TIK w atrakcyjny i urozmaicony sposób uczniowie klasy Ib poznali symbole Krosna oraz charakterystyczne miejsca godne zwiedzania. Wykorzystano m. in.: prezentację multimedialną „Symbole Krosna", puzzle przedstawiające herb miasta utworzone w programie Photograph Puzzle Maker – Flash Gear, fragmenty filmu promującego miasto „Krosno. Niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu", film „Zwiedzanie wieży farnej w Krośnie" autorstwa A. Krzanowskiego, strony internetowe zawierające wartościowe artystycznie zdjęcia naszego miasta, karty pracy ucznia.

foto1

Przewiń na górę