Drukuj

@-zadanie - scenariusz zajęć

Odsłony: 3450

Dział programu: Komputer, jako źródło wiedzy i rozrywki.

Temat: Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną.

Cele szczegółowe:

Poznawcze:


Kształcące:


Wychowawcze:


Mnauczania, uczenia się:


Środki dydaktyczne:


Formy organizacji pracy uczniów:


Czas trwania lekcji: 45 minut

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe

2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji i wprowadzenie do nowego tematu.

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła „Bawię się i uczę", pokazują kolegom sposób założenia własnego konta , krok po kroku. Wszystkie czynności demonstrują na tablicy interaktywnej.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to jest adres internetowy i jaka jest jego budowa oraz rozpoczyna rozmowę, dotyczącą zasad prowadzenia poczty? Zapisuje na tablicy rady formułowane przez uczniów podczas rozmowy.

Uczniowie wspólnie zastanawiają się nad najważniejszymi i zapisują je w zeszycie jako Kodeks prowadzenia poczty elektronicznej:

* Dzieci czytają i podpisują umowę internetową.

5. Uczniowie włączają komputery;


a) Login i gasło:

PODPOWIEDŹ DO HASŁA – umożliwia Ci odzyskanie dostępu do konta momencie, gdy zapomnisz hasła. Masz dwie metody podpowiedzi do hasła: wysyłając SMS na numer tel. komórkowego lub podając wpisując prawidłową odpowiedź na pytanie.

b) Twoje dane:

Na zakończenie zapoznaj się z regulaminem.
Po przeczytaniu zaakceptuj warunki regulaminu, aby zakończyć proces tworzenia konta.

WAŻNE!!! A teraz przepisz do zeszytu pod tematem lekcji dane podstawowe Twojego konta, abyś nie zapomniał, jaki podałeś Login oraz Hasło. Notują sobie również adres elektroniczny nauczyciela.

6. Zakończenie i podsumowanie zajęć:

Sprawdzenie czy założenie konta przebiegło pomyślnie.

Zadanie pracy domowej: Prześlij list wg planu podanego na lekcji j. polskiego i prześlij go w ciągu 3 dni do nauczyciela na podany adres email.

Podziękowanie za wspólną pracę. Wyróżnienie uczniów, którzy pomagali kolegom w pracy.