Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Festiwal nauki

Odsłony: 2028
Podczas festiwalu
     Prezentacja projektu „Krosno, nasze miasto" odbyła się 31 maja 2013r., podczas cyklicznej imprezy środowiskowej, jaką jest Festyn Integracyjny, który w tym roku przybrał formę festiwalu nauki. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele wraz z Dyrekcją szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice, zaproszeni goście wśród, których był Wiceprezydent Krosna Pan Bronisław Baran.
Prezentacja projektu obejmowała:
  • wykonanie prezentacji multimedialnej ukazującej efekty pracę uczniów biorących udział w projekcie i przedstawienie jej na tablicy interaktywnej,
  • opracowanie i wydanie szkolnego pisemka zawierającego ciekawostki na temat życia i działalności sławnych ludzi związanych z Krosnem i jego okolicami, krośnieńskie legendy wraz z ilustracjami, zadania logiczne- labirynty, puzzle, rebusy, zadania matematyczne.
  • przygotowanie stoiska sprzedaży pisemka i przeznaczenie uzyskanych dochodów na cele charytatywne,
  • wykonanie planszy gry „Co wiem o swoim mieście ?", opracowanie reguł, wykonanie kart z pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami ,
  • pozyskanie sponsorów nagród rzeczowych ( bajki, maskotki, puzzle, przewodniki turystyczne) przeznaczonych dla zwycięzców gry „Co wiem o moim mieście? "
Prezentacja projektu przebiegała w miłej atmosferze. Uznaniem cieszył się krótki film przedstawiający prace uczniów wykonane podczas realizacji projektu. Zwrócono uwagę na różnorodność zadań, zaangażowanie uczniów, ich wkład pracy, wysiłek oraz widoczne efekty. Rozegrano kilka partii gry- były to zarówno potyczki rodzinne jak i koleżeńskie. W rozgrywkach wziął również udział Wiceprezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran. W drużynie Pana Prezydenta spotkali się: uczennica klasy Ib- Zuzia, uczeń klasy III a- Damian oraz Pani Jolanta Sajdak. Zwycięstwo odniosła pierwszoklasistka. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystali z wielu narzędzi TIK oraz z nowoczesnych mediów. Poznali kilka programów komputerowych, zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat swojego miasta, uczestniczyli w wycieczkach, konkursach plastycznych, związanych tematycznie z rodzinną miejscowością. Wiedza, umiejętności i wysiłek uczniów zostały nagrodzone najlepszymi szkolnymi ocenami, a także przyniosły dzieciom, rodzicom i nauczycielom realizującym projekt wiele satysfakcji.

foto1 
Przewiń na górę