Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”

Wpisane przez: Nauczyciele j. angielskiego
Odsłony: 323

Organizator- Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno.

Termin konkursu

10.05.2018 r. o godzinie 9:00 - Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 

Cele konkursu:

Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

Promowanie kultury krajów anglojęzycznych.

 

Zakres programowy

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej kl IV-VI. Test konkursowy przygotowany będzie przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

 

Organizacja i przebieg konkursu

W celu zgłoszenia szkoły do konkursu należy wypełnić załącznik „Zgłoszenie trzech uczestników finału kl IV-VI”, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 27.04.2018 r. Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Finał konkursu odbędzie się 10 maja 2018 r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godzinie 900. Czas trwania konkursu to 60 minut. W konkursie bierze udział trzech najlepszych uczniów z klas IV-VI z każdej szkoły. Organizator zobowiązuje się do opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej szkoły www.sp14krosno.pl w dniu 15 maja 2018 r. 

 

Komisja konkursowa

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu będą czuwać nauczyciele wyznaczeni przez organizatora konkursu.

 

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie o godzinie 9:30.

 

Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp14krosno.pl. Wszelkie zapytania w sprawie konkursu proszę przesyłać drogą mailową na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem- Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”.

Po ogłoszeniu wyników prace konkursowe będą do wglądu zainteresowanych.

 

ORGANIZATORZY

Matylda Gronicka

Renata Nowak

Marzena Pelczar

Sebastian Staroń

Agnieszka Szopa

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”

dla szkół podstawowych rok szkolny 2017/2018

Zgłoszenie trzech uczestników finału kl IV-VI

Nazwa Szkoły: …………………………………………………………………………

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………..

L.p Imię i nazwisko ucznia klasa Liczba punktów Opiekun
1
2
3

 

Oświadczenie

 

………………………………………………………….

imiona i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych mojego dziecka dotyczących imienia, nazwiska, zdjęć z konkursu, nazwy szkoły do której uczęszcza, numeru klasy oraz uzyskanych wyników w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego: Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

Data                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Przewiń na górę