Z życia szkoły

Szanowni Rodzice!

W związku z przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty i od 1 czerwca klas konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły dla klas IV - VII przedstawiamy Państwu do zapoznania się z REGULAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 wraz z załącznikami.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z opcji wypełnienia w domu oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu) zamieszczamy go do pobrania w wersji WORD.

1) oświadczenie rodzica otwórz

2) oświadczenie pracownika otwórz

3) regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych otwórz

4) procedura na wypadek zakażenia otwórz

5) procedura utrzymania w czystości pomieszczeń otwórz

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej w Aktualnościach.

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Sukcesy pływackie 2018/2019

Wpisane przez: Nauczyciele
Odsłony: 1020
Nazwa konkursu, zawodów Etap Uczeń, miejsce opiekun

Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego

Dębica

Ilona Stachowicz

1 miejsce 400 m styl zmienny

2 miejsce 50 m styl grzbietowy

3 miejsce 100 m styl grzbietowy

3 miejsce 200 m styl grzbietowy

3 miejsce 400 m styl dowolny

3 miejsce 800 m styl dowolny

Kamil Stachowicz

5 miejsce 200 m styl grzbietowy

5 miejsce 400 m styl dowolny

Claudia Mikiewicz

2 miejsce 50 m styl klasyczny

2 miejsce 200 m styl klasyczny

4 miejsce 200 m styl dowolny

4 miejsce 400 m styl dowolny

Martyna Marczak

3 miejsce 400 m styl zmienny

3 miejsce 200 m styl zmienny

5 miejsce 100 m styl motylkowy

Dominik Urbański

5 miejsce 200 m styl klasyczny

6 miejsce 100 m styl motylkowy

6 miejsce 50 m styl motylkowy

Zawody Pływackie z cyklu Sportowe Wakacje 2018

Ustrzyki Dolne

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl dowolny

Kamil Stachowicz

1 miejsce 50 m styl dowolny

Zawody Pływackie o tytuł Burmistrza Miasta Jasła 2018

Ilona Stachowicz

1 miejsce 25 m styl dowolny

1 miejsce 400 m styl dowolny open

Kamil Stachowicz

1 miejsce 25 m styl dowolny

3 miejsce 50 m styl klasyczny

III Memoriał Pływacki im.G. Kuczyńskiego Sandomierz

Kamil Stachowicz

2 miejsce 50 m styl grzbietowy

3 miejsce 100 m styl zmienny

Nazwa konkursu, zawodów Etap Uczeń, miejsce opiekun

I Sądecki Mityng Pływacki

„Pływanie z Mistrzem”

Nowy Sącz

Ilona Stachowicz

1 miejsce 100 m styl dowolny

1 miejsce 100 m styl grzbietowy

2 miejsce 400 m styl dowolny

Kamil Stachowicz

2 miejsce 400 m styl dowolny

3 miejsce 100 m styl grzbietowy

4 miejsce 100 m styl dowolny

Claudia Mikiewicz

1 miejsce 100 m styl klasyczny

2 miejsce 100 m styl dowolny

4 miejsce 400 m styl dowolny

Martyna Marczak

3 miejsce 100 m styl klasyczny

6 miejsce 50 m styl motylkowy

Maja Pilecka

5 miejsce 100 m styl dowolny

6 miejsce 100 m styl grzbietowy

Liga Pływacka Grand Prix Gorlic 2018/2019

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl dowolny

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

1 miejsce 50 m styl motylkowy

Kamil Stachowicz

4 miejsce 50 m styl dowolny

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

2 miejsce 50 m styl motylkowy

Martyna Marczak

3 miejsce 50 m styl dowolny

2 miejsce 50 m styl motylkowy

2 miejsce 50 m styl klasyczny

Maja Pilecka

6 miejsce 50 m styl dowolny

6 miejsce 50 m styl klasyczny

XIV Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości

Mielec

Ilona Stachowicz

3 miejsce 200 m styl dowolny

4 miejsce 200 m styl zmienny

4 miejsce 200 m styl klasyczny

Kamil Stachowicz

4 miejsce 200 m styl zmienny

I Meeting Pływacki Nagrody.pl

Kolbuszowa

Ilona Stachowicz

1 miejsce 400 m styl dowolny

1 miejsce 200 m styl dowolny

1 miejsce 100 m styl dowolny

1 miejsce 200 m styl grzbietowy

1 miejsce najlepsza zawodniczka 13 lat

Kamil Stachowicz

1 miejsce 200 m styl dowolny

2 miejsce 200 m styl grzbietowy

3 miejsce 400 m styl dowolny

4 miejsce 100 m dowolny

4 miejsce najlepszy zawodnik 13 lat

Claudia Mikiewicz

1 miejsce 100 m styl klasyczny

1 miejsce 100 m styl motylkowy

3 miejsce 400 m styl dowolny

3 miejsce 100 m styl dowolny

3 miejsce najlepsza zawodniczka 13 lat

Martyna Marczak

2 miejsce 200 m styl dowolny

2 miejsce 100 m styl motylkowy

4 miejsce 400 m dowolny

4 miejsce 100 m styl klasyczny

4 miejsce najlepsza zawodniczka 13 lat

Maja Pilecka

1 miejsce 100 m styl grzbietowy

2 miejsce 200 m styl grzbietowy

5 miejsce 400 m styl dowolny

5 miejsce 100 m styl dowolny

6 miejsce najlepsza zawodniczka 13 lat

Dominik Urbański

3 miejsce 100 m styl grzbietowy

3 miejsce 100 m styl motylkowy

4 miejsce 400 m styl dowolny

5 miejsce 100 m styl dowolny

6 miejsce najlepszy zawodnik 13 lat

Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Pływaniu

Sanok

Ilona Stachowicz

1 miejsce 400 m styl dowolny

1 miejsce 400 m styl zmienny

2 miejsce 100 m styl zmienny

2 miejsce 200 m styl zmienny

2 miejsce 100 m styl grzbietowy

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

3 miejsce 100 m styl dowolny

4 miejsce 50 m styl dowolny

4 miejsce 800 m styl dowolny

4 miejsce najlepsza zawodniczka 13 lat

Kamil Stachowicz

3 miejsce 1500 m styl dowolny

4 miejsce 50 m styl grzbietowy

4 miejsce 200 m styl grzbietowy

5 miejsce 100 m styl grzbietowy

6 miejsce 200 m styl zmienny

Claudia Mikiewicz

1 miejsce 50 m styl klasyczny

1 miejsce 100 m styl klasyczny

2 miejsce 200 m styl klasyczny

4 miejsce 100 m styl zmienny

4 miejsce 200 m styl zmienny

4 miejsce 100 m styl dowolny

4 miejsce 50 m styl motylkowy

6 miejsce 50 m styl dowolny

Martyna Marczak

2 miejsce 200 m styl motylkowy

4 miejsce 400 m styl zmienny

6 miejsce 100 m styl motylkowy

Liga Pływacka

Grand Prix Gorlic 2018/2019

II rzut 12.01.2019

       

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl dowolny

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

1 miejsce 50 m styl motylkowy

Kamil Stachowicz

2 miejsce 50 m styl grzbietowy

3 miejsce 50 m styl motylkowy

4 miejsce 50 m styl dowolny

Martyna Marczak

2 miejsce 50 m styl klasyczny

3 miejsce 50 m styl motylkowy

5 miejsce 50 m styl grzbietowy

Dominik Urbański

2 miejsce 50 m styl motylkowy

4 miejsce 50 m styl grzbietowy

5 miejsce 50 m styl klasyczny

Maja Pilecka

3 miejsce 50 m styl klasyczny

6 miejsce 50 m styl dowolny

6 miejsce 50 m styl grzbietowy

Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu

Krosno

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

Claudia Mikiewicz

1 miejsce 50 m styl klasyczny

Kamil Stachowicz

2 miejsce 50 m styl grzbietowy

Martyna Marczak

3 miejsce 50 m styl motylkowy

Maja Pilecka

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

Natalia Gałuszka

4 miejsce 50 m styl grzbietowy

Laura Łabiak

4 miejsce 50 m styl motylkowy

Dominik Urbański

4 miejsce 50 m styl motylkowy

Jakub Piekarski – Guzek

5 miejsce 50 m styl klasyczny

Sztafeta dziewcząt (D.Piejko, I.Stachowicz, A.Węgrzyn, C.Mikiewicz, M.Marczak, M.Stachowska)

1 miejsce 6 x 50 m styl dowolny

Sztafeta chłopców (K.Stachowicz, D.Urbański,P.Penar,P.Albrycht, P.Borek, H.Dmitruk)

3 miejsce 6 x 50 m styl dowolny

Liga Pływacka

Grand Prix Gorlic 2018/2019

III rzut

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl dowolny

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

1 miejsce 50 m styl motylkowy

Kamil Stachowicz

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

2 miejsce 50 m styl motylkowy

3 miejsce 50 m styl dowolny

Martyna Marczak

2 miejsce 50 m styl klasyczny

2 miejsce 50 m styl motylkowy

2 miejsce 50 m styl dowolny

Dominik Urbański

3 miejsce 50 m styl motylkowy

5 miejsce 50 m styl dowolny

5 miejsce 50 m styl klasyczny

Maja Pilecka

4 miejsce 50 m styl klasyczny

4 miejsce 50 m styl grzbietowy

6 miejsce 50 m styl dowolny

Otwarte Mistrzostwa Gorlic w Pływaniu

Ilona Stachowicz

2 miejsce 50 m styl motylkowy

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

3 miejsce 50 m styl dowolny

Kamil Stachowicz

2 miejsce 50 m styl grzbietowy

5 miejsce 50 m styl motylkowy

Martyna Marczak

3 miejsce 50 m styl klasyczny

4 miejsce 50 m styl motylkowy

4 miejsce 100 m styl motylkowy

Maja Pilecka

6 miejsce 50 m styl klasyczny

 

Nazwa konkursu, zawodów Etap Uczeń, miejsce opiekun

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu

Dębica

Ilona Stachowicz

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

Claudia Mikiewicz

5 miejsce 50 m styl klasyczny

Sztafeta dziewcząt (D.Piejko, I.Stachowicz, A.Węgrzyn, C.Mikiewicz, M.Marczak, M.Stachowska)

4 miejsce 6 x 50 m styl dowolny

VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Stalowej Woli w Pływaniu

Ilona Stachowicz

2 miejsce 200 m styl grzbietowy

3 miejsce 50 m styl grzbietowy

4 miejsce 200 m styl motylkowy

6 miejsce 100 m styl motylkowy

6 miejsce 100 m styl dowolny

Kamil Stachowicz

2 miejsce 200 m styl grzbietowy

4 miejsce 100 m styl grzbietowy

5 miejsce 200 m styl klasyczny

6 miejsce 50 m styl grzbietowy

6 miejsce 100 m styl motylkowy

6 miejsce 200 m styl zmienny

Maja Pilecka

4 miejsce 200 m styl grzbietowy

Liga Pływacka

Grand Prix Gorlic 2018/2019

IV rzut 25.05.2019

Kamil Stachowicz

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

2 miejsce 50 m styl dowolny

3 miejsce 50 m styl motylkowy

Dominik Urbański

2 miejsce 50 m styl motylkowy

4 miejsce 50 m styl grzbietowy

4 miejsce 50 m styl dowolny

Maja Pilecka

4 miejsce 50 m styl klasyczny

6 miejsce 50 m styl dowolny

6 miejsce 50 m styl grzbietowy

Liga Pływacka

Grand Prix Gorlic

Podsumowanie sezonu 2018/2019

Ilona Stachowicz

1 miejsce kat. juniorka młodsza

2005-2004-2003

Kamil Stachowicz

3 miejsce kat. junior młodszy

2005-2004-2003

Martyna Marczak

4 miejsce kat. juniorka młodsza

2005-2004-2003

Dominik Urbański

5 miejsce kat. junior młodszy

2005-2004-2003

Międzynarodowe Mistrzostwa Jasła w Pływaniu 2019

Ilona Stachowicz

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

1 miejsce 50 m styl motylkowy open

Kamil Stachowicz

1 miejsce 50 m styl grzbietowy

2 miejsce 25 m styl dowolny

Przewiń na górę