Drukuj

Wiersze o Ojczyżnie

Wpisane przez: p. L. Jankiewicz-Sompel
Utworzono: 16 listopad 2014
Odsłony: 2161

        ”Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto obchodzone co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, stało się inspiracją do przeprowadzenia szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiersze o Ojczyżnie" dla uczniów klas pierwszych. Konkurs został przeprowadzony 13 listopada 2014 r., rozpoczął się powitaniem zgromadzonych uczniów oraz publiczności, wysłuchaniem patriotycznej pieśni. Następnie rozpoczęły się recytatorskie zmagania.
Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, reprezentantów klas I. W czasie konkursu uczniowie zaprezentowali patriotyczne wiersze sławiące imię naszej pięknej Ojczyzny, wyrażające miłość i tożsamość narodową. Uczniowie deklamujący przygotowane wiersze zachwycili zgromadzoną publiczność oraz jurorów umiejętnością przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, melodyjny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy. Ich występy zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, jury udało się na naradę, a publiczność oglądnęła prezentacją multimedialną o Święcie Niepodległości, przygotowaną przez L. Jankiewicz-Sompel.


Jurorzy zgodnie uznali, że wszyscy występujący włożyli w przygotowanie wierszy konkursowych wiele pracy i przedstawili je bardzo pięknie. Spośród wykonawców wyłoniono laureatów:

Zostali oni nagrodzeni książkami oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodkie nagrody pocieszenia. Jury obradowało w składzie: Alicja Szepelak, Marta Kokosza, Barbara Zaława. Organizatorkami konkursu byli: Lucyna Jankiewicz-Sompel, Paulina Karalus, Waldemar Rodzeń.

foto1