Drukuj

Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 24615

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
06.09.21-g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania..
08.11.21-g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
13.12.21-g.17.00

Konsultacje/

Klasy VIII SP zebranie

Inf. o grożących ocenach ndst.
20.01.2022- g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja I semestr

 

20.01.2022 Koniec I semestru
24.01.2022 g. 17.00

zebranie z rodzicami

Wyniki I semestr
14.02.2022 – 27.02.2022

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
28.03.2022g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf. o egzaminie - Klasy VIII

 

16.05.2022 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania; Inf. o grożących ocenach ndst.
15.06.2022 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW