Drukuj

Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 23961

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
09.09.19g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania..
04.11.19-g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
09.12.19-g.17.00

Konsultacje/

Klasy VIII SP zebranie

Inf. o grożących ocenach nast.
09.01.2020- g. 15.00 Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja I semestr

 

10.01.2020 Koniec I semestru
13.01.2020 – 26.01.2020

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
27.01.2020 g. 17.00 zebranie z rodzicami Wyniki I semestr
02.03.2020 g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf. o egzaminie - Klasy VIII

 

18.05.2020 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania; Inf. o grożących ocenach ndst.
18.06.2020 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW