Drukuj

Dla Rodziców

Wpisane przez: Nauczyciele Świetlicy
Odsłony: 2424

      Uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców, opiekunów. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują. Uczeń jest odbierany ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby, ale tylko pisemnie upoważnione przez rodziców. Uczeń może sam opuścić świetlicę, tylko w sytuacji gdy rodzic dopełni formalności z tym związane.

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_karta_zapisu.pdf{google_docs}

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_upowaznienie.pdf{google_docs}

{google_docs}http://www.sp14krosno.pl/images/pdf_doc/sw_zgoda.pdf{google_docs}