Drukuj

Regulamin konkursu plastycznego

Wpisane przez: p. M. Pelczar, p. R. Nowak-Kogut, p. Katarzyna Rygiel-Hałucha
Odsłony: 2267

Logo projektu

Regulamin konkursu plastycznego „Człowiek kupuje rozsądnie"

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI.

Warunki konkursu:

  1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie.
  2. Cele konkursu:
   • rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest edukacja globalna;
   • kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska;
   • rozumienie pojęcia świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji i bycia świadomym konsumentem;
   • umiejętność krytycznego odróżniania zachcianek od podstawowych potrzeb konsumenta;
   • zapoznanie się z zasadą sprawiedliwego handlu;
   • umiejętność dokonywania rozważnego wyboru podczas zakupów;
   • uświadomienie istnienia zależności między swoją postawą konsumencką a stanem środowiska naturalnego;
   • kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

3. Warunki uczestnictwa:

   • konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
   • tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu świadomej konsumpcji;
   • technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu;
   • format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3;
   • prace indywidualne;
   • każda praca powinna zawierać następujące informacje: dane osobowe autora oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę, 
   • jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę,
   • Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu: p. M. Pelczar, p. R. Nowak-Kogut, p. Katarzyna Rygiel-Hałucha;
   • nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do promocji konkursu;
   • termin konkursu: do 15 listopada 2013 r.;
   • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.sp14krosno.pl po 15 listopada 2013 r;
   • rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.