Projekt „Moja wiedza – moja przyszłość”

Wpisane przez: Sekretariat
Utworzono: 27 wrzesień 2018
Odsłony: 272

Ponad 2,6 mln  złotych dofinansowania otrzymało Miasto Krosno na realizację  projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 2,7 mln złotych.

Rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w indywidualnych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, przedmiotowych kółkach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych oraz wycieczkach prowadzona będzie na poziomie każdej szkoły podstawowej, według obowiązującego regulaminu rekrutacji, dostosowanego do działań projektowych. 

Regulamin rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 14

Przewiń na górę