Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Wychowawstwa

Wpisane przez: p. A. Szepelak
Odsłony: 14306

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL

   I A(S)   - MAGDALENA URBAŃSKA 215
     B - JUSTYNA KRUPA 207
     C - JOLANTA SAJDAK 208
     D - ANITA ŻYWIEC 203
II   A(S) - DOROTA ŁASOWSKA 210
     B - ARLETA BAŁABAN 120
     C - MAŁGORZATA WACH 216
     D - AGNIESZKA FRANKOWICZ 113
III  A(S) MAŁGORZATA RODZEŃ 209
     B ELŻBIETA JUSZCZYK 119
    C - ANITA KIJOWSKA  111
     
IV  A - MATYLDA GRONICKA 16
     B - ANNA ŚNIEŻEK 133/163
V   A - JANINA KOZIOŁ   123/150
     B - AGNIESZKA OCZOŚ 19/51
     C - AGATA JAWORSKA 219/263
     D - TOMASZ CZEPIEL 112
     E (S)     - DARIUSZ LIANA 220/250
VI (S) - MARZENA CZEPIEL  223/254
     B - ANNA BUREK  21/53
     C - BEATA ŚLĄCZKA 10
     D   - DOROTA DYNOWSKA 17
     E - KATARZYNA JÓZEFOWICZ 7
     F - AGNIESZKA ZAJDEL 125/153
VII A - JOLANTA LAWERA 11
     B(S) - ANNA ANTONIUK 9
     C - ELŻBIETA KLOCEK 222/253
     D - RENATA DUMANOWSKA 134/164
VIII A SEBASTIAN STAROŃ 109
     B(S) KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA 24/55
     C - JOANNA PAJĄK – CIEŚLA 128/157
     D(S) KATARZYNA DEPTUCH 225/256
       

Przewiń na górę