Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Klasy i wychowawcy

Wpisane przez: p.A. Szepelak
Odsłony: 4617

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 

   I A(S)   - MAGDALENA URBAŃSKA  215
    B - JUSTYNA KRUPA  207
    C - JOLANTA SAJDAK  208
    D  - ANITA ŻYWIEC 203 
  II A(S) - DOROTA ŁASOWSKA  210
     B - ARLETA BAŁABAN 120 
     C MAŁGORZATA WACH 216
     D AGNIESZKA FRANKOWICZ 113
  III A(S) - MAŁGORZATA RODZEŃ  209
      B - ELŻBIETA JUSZCZYK 119
      C - ANITA KIJOWSKA 111
 IV A - MATYLDA GRONICKA  16
    B - ANNA ŚNIEŻEK 133/167
 V A - JANINA KOZIOŁ 123/150
    B - AGNIESZKA OCZOŚ 19/51
    C - AGATA JAWORSKA 219/263
    D  - TOMASZ CZEPIEL 112 
     E(S)  - DARIUSZ LIANA 222/250
 VI A(S) - MARZENA CZEPIEL  223/254
      B - ANNA BUREK  21/53
     C - BEATA ŚLĄCZKA 10
    D - DOROTA DYNOWSKA  17
       E - KATARZYNA JÓZEFOWICZ 7
       F - AGNIESZKA ZAJDEL 125/153

VII A - JOLANTA LAWERA 11
      B(S) - ANNA ANTONIUK 9
      C - ELŻBIETA KLOCEK 222/253
      D - RENATA DUMANOWSKA 134/154
      
VIII A - SEBASTIAN STAROŃ 109
     B(S) - KATARZYNA RYGIEL – HAŁUCHA 24/55
     C - JOANNA PAJĄK – CIEŚLA  128/157
     D(S) - KATARZYNA DEPTUCH 225/256
Przewiń na górę