Nauczyciele

Wpisane przez: Administrator
Odsłony: 28377
Wizytówki nauczycieli

Robert Guzik Dyrektor Zespołu; wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany, mgr rehabilitacji ruchowej; studia podyplomowe: wychowanie fizyczne, informatyka, zarządzanie oświatą; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Alicja Szepelak Wicedyrektor Zespołu; język polski, nauczyciel dyplomowany, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; egzaminator OKE, ekspert  MEN; studia podyplomowe: język polski, edukacja medialna, zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna; kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego.

Anna Antoniuk Język polski; nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej; studia podyplomowe: edukacja medialna; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Augustyn Bajger Technika; nauczyciel mianowany, SN: technika.

Arleta Bałaban Edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania zintegrowango, 
licencjat pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej;  studia podyplomowe: historia; kurs kwalifikacyjny: nauczanie początkowe.

Anna Brymerska Język polski; nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej; egzaminator OKE, ekspert MEN.

Ewa Dereniowska nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna; kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie w oświacie; certyfikat: kinezjologia edukacyjna.

Renata Dumanowska Historia; nauczyciel dyplomowany, mgr historii; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.

Józefa Filar Edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego.

Agnieszka Frankowicz Edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego.

Matylda Gronicka Język angielski, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii angielskiej.

Mariusz Hejnar Religia, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki religijnej i katechetyki.

Jakub Heimroth Wychowanie fizyczne, nauczyciel mianowany, mgr wychowania fizycznego; instruktor: siatkówka.

Lucyna Jankiewicz–Sompel Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego;
studia podyplomowe: wychowanie prorodzinne, terapia pedagogiczna; ekspert MEN.

Agnieszka Jurczak Gimnastyka korekcyjna, nauczyciel dyplomowany, mgr rehabilitacji ruchowej; studia podyplomowe: wychowanie fizyczne.

Elżbieta Juszczyk Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki specjalnej, edukacja wczesnoszkolna.

Agnieszka Kmon Pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej/resocjalizacja; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika; certyfikat: terapia metodą Tomatisa.

Anita Żywiec Pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; certyfikat: terapia metodą Tomatisa, terapia EEG Biofeedback.

Marta Kokosza Pedagog logopeda, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; studia podyplomowe: logopedia, neurologopedia; certyfikat: EEG Biofeedback; kurs kwalifikacyjny: zarządzanie oświatą.

Anna Krupa Język polski, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej; egzaminator OKE, ekspert MEN;
kurs kwalifikacyjny: wychowanie do życia w rodzinie.

Jolanta Lawera Matematyka, nauczyciel dyplomowany, mgr matematyki; egzaminator OKE.

Dorota Łasowska Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany mgr edukacji wczesnoszkolnej; studia podyplomowe: nauczanie początkowe

Teresa Menet Matematyka, nauczyciel dyplomowany, mgr matematyki; egzaminator OKE.

Renata Nowak Język angielski, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii angielskiej.

Jonna Pająk-Cieśla Muzyka, Informatyka, nauczyciel mianowany, mgr wychowania muzycznego; studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, informatyka

Marzena Pelczar Język angielski, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii angielskiej

Renata Piekarska-Guzek Wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania fizycznego; kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika.

Małgorzata Rodzeń Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego; ekspert MEN; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.

Waldemar Rodzeń Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego; studia podyplomowe: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną; kurs kwalifikacyjny: zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika.

Katarzyna Rygiel-Hałucha Przyroda, nauczyciel dyplomowany, mgr biologii środowiskowej; egzaminator OKE studia podyplomowe: przyroda; certyfikat: neuroterapia Biofeedback.

Urszula Rymarz Wychowawca świetlicy, nauczyciel mianowany, mgr filologii polskiej; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Anna Rzegocka Religia, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki religijnej; studia podyplomowe: logopedia.

Jolanta Sajdak Edukacja wczesnnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.

Małgorzata Sawicka-Jodłowska Edukacja wczesnnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego;  studia podyplomowe: oligofrenopedagogika.

Piotr Sęk - pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu.

Maria Soboń Przyroda, nauczyciel dyplomowany, mgr przyrody i geografii; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.

Beata Szczyrska Bibliotekarz, nauczyciel mianowany, mgr filologii polskiej;  studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Magdalena Urbańska Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej.

Małgorzata Wach Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.

Barbara Zaława Wychowawca świetlicy, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Małgorzata Zych Plastyka, nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania plastycznego, kurs kwalifikacyjny: socjoterapia.

 

Przewiń na górę