Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Spotkania z rodzicami

Wpisane przez: p. Alicja Szepelak
Odsłony: 22634

 

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Data Rodzaj spotkania Uwagi
09.09.19g.17.00 zebranie z rodzicami WSO, PSO, Regulamin Oceniania Zachowania..
04.11.19-g.17.00 Konsultacje Inf. o ocenach cząstkowych
09.12.19-g.17.00

Konsultacje/

Klasy VIII SP zebranie

Inf. o grożących ocenach nast.
09.01.2020- g. 15.00 Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja I semestr

 

10.01.2020 Koniec I semestru
13.01.2020 – 26.01.2020

Ferie zimowe

Zgodnie z kalendarzem MEN
27.01.2020 g. 17.00 zebranie z rodzicami Wyniki I semestr
02.03.2020 g.17.00 zebranie z rodzicami

inf. o przewidywanych ocenach z zachowania/ Inf. o egzaminie - Klasy VIII

 

18.05.2020 g.17.00 zebranie z rodzicami Inf. o przewidywanych rocznych ocenach oraz ocenie z zachowania; Inf. o grożących ocenach ndst.
18.06.2020 g.15.00 Konferencja klasyfikacyjna

W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROPONOWANYCH TERMINÓW

Przewiń na górę