Z życia szkoły

Na prośbę  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, przekazujemy informację dotyczącą Programu wspierania młodzieży uzdolnionej

„Nie zagubić talentu” otwórz

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Rodzice Witam Państwa serdecznie.

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym okresie. Mając na uwadze olbrzymie zagrożenie jakie niesie za sobą wirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 kieruję do Państwa apel, by zwrócić szczególną uwagę, na pozostanie w domu uczniów, Państwa dzieci i pod żadnym pozorem nie opuszczanie przez nich domów. Oczywiście możliwe jest sporadyczne wyjście z domu, ale pod opieką Państwa z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. Niedopuszczalne jest gromadzenie się ich w czasie wolnym na obiektach sportowych, skateparku, czy w otwartych przestrzeniach bez zachowania zasad bezpieczeństwa. 

My, jako nauczyciele zrobimy wszystko, by zapewnić ciągłość nauczania w kształceniu on-line oraz dostosować dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

Od 25.03 do 10.04 rozporządzenie MEN wprowadziło ‘zdalne nauczanie’, w związku z tym; 

Dyrektor musi  ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

Więcej informacji w artykule pt: Informacje dla rodziców i uczniów (Aktualności)

Baza szkoły

Wpisane przez: Marzena Pelczar
Odsłony: 9738
Posiadamy:
 • Sale lekcyjne w tym klasopracownie - 42
 • Multimedialna sala konferencyjna - 1
 • Sale gimnastyczna duża - 1
 • Sale gimnastyczna mała - 1
 • Salka gimnastyki korekcyjnej - 1
 • Siłownia - 1
 • Boisko do piłki nożnej - 1
 • Boisko do koszykówki - 1
 • Boisko do siatkówki - 1
 • Miasteczko Ruchu Drogowego - 1
 • Basen - 1
 • Świetlica - 1
 • Świetlica socjoterapeutyczna – 3 grupy
 • Biblioteka – 1
 • Czytelnia - 2
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – 1
 • Pracownie internetowe – 4
 • Pracownia języków obcych – 1
 • Pomieszczenia administracyjno-biurowe – 6
 • Sala telewizyjna / kino domowe – 1
 • Gabinet pedagoga - 1
 • Gabinet logopedy - 1
 • Gabinet Tomatis - 1
 • Gabinet Biofeedbac - 1
 • Gabinet medycyny szkolnej - 1
 • Gabinet rehabilitacyjny - 1
 • Gabinet stomatologiczny - 1
Przewiń na górę