NO SCRIPT

Wyniki konkurs plastycznego „Zimowe krajobrazy ”

konk zima

Dnia 18 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs plastyczny „Zimowe krajobrazy” zorganizowany przez panią Beatę Szczyrską i panią Anitą Kijowską. Dzieci wysłuchały pięknych wierszy o tematyce zimowej, a następnie malowały do nich ilustracje, stosując różne techniki. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas I-III. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział.

Nagrodzone prace:

Miejsce I   Kacper Bąk kl.3 a

Miejsce II Zuzanna Folcik kl.1c

Miejsce III Emma Parylak kl.3a

Wyróżnienia :        

Amelia Śnigórska kl.2a

Aurelia Przybyła kl. 1c

Julia Smolik kl.3a

Wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!!!          

foto

 

Nabór uczniów do klasy IV,VI,VII sportowej o profilu piłka nożna/ oraz do klasy I i IV o profilu pływanie

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45 informuje, że rozpoczyna nabór uczniów do klasy IV,VI,VII sportowej o profilu piłka nożna/ oraz do klasy I i IV o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019.

Dokonując wstępnego przeglądu warunków fizycznych dzieci i ich zaawansowania w piłce nożnej/pływaniu ocenimy, czy Państwa dziecko spełnia warunki fizyczne kandydata na ucznia-sportowca naszej szkoły. (Rozumiemy, że podjęcie takiej decyzji może być dla Państwa i dla dziecka trudne, gdyż wiąże się ze zmianą klasy lub szkoły. Zachęcamy jednak, aby to rozważyć, gdyż jest to szansa dla Rodziców, którzy w sposób równie ważny chcą traktować rozwój intelektualny i fizyczny swojego dziecka). Warunkiem koniecznym jest osiąganie w szkole co najmniej wyników dobrych i dobrej oceny zachowania. W klasach sportowych realizowany jest program nauczania zatwierdzony przez MEN, co gwarantuje możliwość zmiany klasy bądź szkoły na każdym etapie kształcenia.

         Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Treningi odbywać się będą w obiektach  
sportowych stanowiących integralną część szkoły (sala gimnastyczna, sale do ćwiczeń specjalistycznych, boiska sportowe, basen). Najlepsi uczniowie i zawodnicy mają możliwość kontynuowania nauki na wyższych
etapach edukacji szkolnej. Przewidujemy kontynuację klasy aż do ukończenia szkoły podstawowej, czyli do klasy VII (co przewiduje reforma systemu edukacji).

Deklaracja
                                                                                                         Krosno, dnia ……………………………

My, niżej podpisani rodzice (prawni opiekunowie) ucznia …………………………………………………….. klasy …….…. Szkoły Podstawowej nr …………. wyrażamy zgodę na przystąpienie naszego dziecka (podopiecznego) do organizowanej w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie klasy sportowej o profilu *piłka nożna/*pływanie.

Jednocześnie zobowiązujemy się do przeprowadzenia badań specjalistycznych u lekarza sportowego pod kątem możliwości naszego dziecka do uprawiania sportu. Jednocześnie deklarujemy przystąpienie naszego dziecka do klubu (stowarzyszenia) sportowego, które będzie skupiało zawodników uprawiających tą dyscyplinę sportową o ile kandydat nie ma już przynależności klubowej.

 

* - odpowiednie zakreślić kółkiem
                                    Czytelny podpis obojga rodziców i nr kontaktowy telefonu (prawnych opiekunów)
                                                                …………………………………………………………..
                                                               ….……………………………………………………….
            

Kliknij aby pobrać deklarację

 

Nabór do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych

Nabór do oddziałów sportowych prowadzi Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.

Rekrutacja prowadzona jest do klasy pierwszej w dyscyplinie pływanie oraz do klasy czwartej, szóstej i siódmej w dyscyplinie piłka nożna.

W dniu 19.02.2018 r. na spotkaniu rodzice uczniów obecnych klas III zadeklarowali również chęć przystąpienia do klasy IV o profilu pływanie. W związku z zainteresowaniem utworzeniem takiej klasy o tym profilu spotkanie dla zainteresowanych rodziców i uczniów odbędzie się w dniu 23.02.2018r. (PIĄTEK) w stołówce szkolnej o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi przy ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie.

Rekrutacja do klasy pierwszej w dyscyplinie pływanie będzie trwała od 13 lutego do 5 marca 2018 r. natomiast do klas starszych od 13 lutego do 2 marca 2018 r. Próby sprawności fizycznej do klasy pierwszej odbędą się w dniu 7 marca 2018 r., natomiast do klas starszych 3 i 10 marca 2018 r.

Wyniki można będzie poznać już 12 marca 2018 r. – klasa pierwsza i 19 marca 2018 r. – klasy starsze.

Do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

Zasady i terminy rekrutacji można znaleźć na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/dokumenty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45, tel. 13 4743940, 4743941w godz. od 8.00 do 15.00.

Druk deklaracji dołączamy jako załącznik (można wydrukować i wypełniony dostarczyć do sekretariatu szkoły bądź na spotkanie w dniu 23.02.2018r.

Dni otwarteNabór do klasy sportowej IV VI i VII

img567

Strona 1 z 110

Partner szkoły

nowy styl 1

Piosenka "Nasza Szkoła"

skrzaty

Kronika Klas I-III

Kronikarz

Kliknij skrzata

 

Konkursy

Blog ŚWIETLICOWY ZAKĄTEK

UNESCO

unesco logo

blog

Galeria prac plastycznych

arte1

Gazetka "Puk! Puk! Czternastka"

Facebook

images

O szkole

O szkole

Licznik odwiedzin

Jesteś osobą, która odwiedziła naszą stronę.

W tej chwili

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Dane teleadresowe

© 2014 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno
Początek strony