NO SCRIPT

Krosno w czterech porach roku widziane oczami dziecka

konkurs 3

"Ponad zieloną wstęgą Wisłoka,

w uroczej, pięknej dolinie.

Leży miasteczko Krosno,

które od wieków już słynie..."

         Od słów pięknej piosenki o Krośnie, w Szkole Podstawowej  nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, 30 XI 2017r., nastąpiło rozstrzygnięcie Miejskiego Konkursu Plastycznego "KROSNO W CZTERECH PORACH ROKU". Organizatorki  projektu - pani Małgorzata Rodzeń i pani Magdalena Urbańska, wraz ze swoimi uczniami z klasy I a i II b, przygotowały krótką część artystyczną, w której dzieci zaśpiewały  piosenkę o Krośnie, recytowały wiersz "Miasto Krosno" oraz wykonały hit czternastki- "Moja szkoła", do którego słowa i melodię napisał pan Mariusz Hejnar. Oto fragment:

"Szkoła to ma przygoda,

szkoła mój drugi dom.

Czternastko tak serce woła,

z mądrością jestem za pan brat ..."

             Celem konkursu było rozbudzenie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie zdolności obserwacji najbliższego środowiska oraz ukazanie piękna naszego miasta, zabytków i ciekawych zakątków w zmiennej aurze czterech pór roku.

         W konkursie wzięło udział 214 dzieci z 4 przedszkoli i 6 szkół podstawowych z naszego miasta. Z ilości nadesłanych prac wynika, że temat jest bliski sercu nawet małemu krośnianinowi. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wywołania pozytywnych wrażeń i entuzjastycznych wzruszeń.   Jury, której przewodniczącą była pani Magdalena Wyżykowska-Figura, nasz wieloletni nauczyciel plastyki i artysta malarz, po dwu i pół godzinnych obradach, przyznało 17 nagród i 13 wyróżnień. Uczestnicy spotkania nagrodzeni zostali pięknymi książkami oraz upominkami w postaci kredek i piłeczek. Nagrody wręczała pani dyrektor Alicja Szepelak, która objęła honorowy patronat nad konkursem.                           

A oto lista zwycięzców:

  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa 

nagroda-  Aleksandra    Sikorska  

wyróżnienie- Pola Płatek , Filip Trygar    

Przedszkole Miejskie   nr 1

nagroda-  Oliwia Zajdel

wyróżnienie-   Jakub Zduń , Lena Kołodziej, Alicja Kopcza

Przedszkole Miejskie   nr 5

nagroda-  Hanna Urba

wyróżnienie- Natalia Eibin

Przedszkole Miejskie   nr 8 "Bajkowa ósemka"

nagroda -  Katarzyna Grodzka

nagroda specjalna - Klaudia Glazar

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

wyróżnienie- Maja Krowicka

Szkoła Podstawowa nr 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

nagroda- Julia Popielarz, Zuzanna Nawrocka

wyróżnienie-  Maciej Frydrych

Zespół Szkół nr 8 im. Dar Górników

nagroda- Sasha Niedzielski

wyróżnienie- Blanka Stelmach

Szkoła Podstawowa nr 12

nagroda- Maja Jaracz, Anna Zajdel

wyróżnienie- Nadia Krężałek

Szkoła Podstawowa nr 15

wyróżnienie- Zuzanna Pieczka

Szkoła Podstawowa  nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

nagroda- Izabela Machnik, Zuzanna Folcik,

nagroda specjalna-Maksym Ivashkiv

wyróżnienie- Julia Taszycka, Aleksandra Blicharczyk, Szymon Jurczyk, Amelia Śnigórska, Oliwia Uliasz, Nikola Jarosz       

     Podczas spotkania można było podziwiać wystawę szkła z krośnieńskich hut oraz prace plastyczne młodych artystów.                                   

Wyrazy uznania kierujemy pod adresem nauczycieli, dziękując za  ich opiekę nad piękną realizacją tematu. Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za przyjecie zaproszenia  i udział w konkursie.

      Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych konkursach i do rodzinnego zwiedzania wystawy pokonkursowej, która mieści się w naszej szkole na parterze. Prace podziwiać można do 22 XII 2017r.                                                                               

               Organizatorzy konkursu: Małgorzata Rodzeń i Magdalena Urbańska

foto

Regulamin VIII Edycji Konkursu Fotograficznego

ULOTNE  ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

 r11. Organizatorzy:

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.

 

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

- promowanie wypoczynku na łonie natury,

- uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu,

- poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu.

3. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria  dla klas I- VI szkół podstawowych,

II kategoria dla klas 7szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

4. Przepisy dotyczące prac konkursowych:

  • Przez podane w tytule konkursu „ulotne zjawiska” organizatorzy rozumieją utrwalone na fotografiach np. burze, tęcze, zamglenia, oszronienia, formy lodowe, przemiany u zwierząt itp.
  • Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
  • Prace powinny być związane tematycznie z obszarami Karpackich Parków Krajobrazowych /Czarnorzecko-Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Pasma Brzanki/.
  • Każda szkoła może nadesłać do 6 prac konkursowych.
  • Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
  • Rozmiar wywołanej fotografii  powinien wynosić 30x20 cm, dodatkowo należyzałączyć wersję elektronicznąna płycie CD.  
  • Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą, nr telefonu do szkoły, imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu oraz informacją  o miejscu/miejscowości jego
  • Prace należy wysłać do organizatora konkursu (Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, adres siedziby Zespołu: 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 8 a, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”).
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do promocji konkursu   jego organizatorów.

5. Kalendarz konkursu:

Termin nadsyłania prac mija 11maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie www.parkikrosno.pl  oraz  www.sp14krosno.pl

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno, tel. 13 47 439 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / koordynator – Katarzyna Rygiel-Hałucha/ oraz w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,w jego siedzibie w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8A, 38-450 Dukla, tel. 13 43 631 87, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /koordynator - Ignacy Bielecki/       

              

                               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Tydzień Edukacji Globalnej

teg1Jak co roku w listopadzie, także i w naszej szkole w dniach od 18 do 26 obchodzona była 19ta już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) pod hasłem „Przyszłość świata zależy od nas”.

 Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″. W ramach tegorocznych działań skierowanych do młodych ludzi chcieliśmy skupić się na tym, jakich wyzwań dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie mamy wszyscy i wszystkie powinności wobec ich realizacji.

Jak nasza szkoła w tym roku włączyła się w TEG?

 Przeprowadziliśmy  sporo działań, między innymi były to:

-pogadanki w klasach

-prezentacja oraz  „wymienialnia” książek o tematyce globalnej

-akcja  „Podziel się kanapką”

- grywalizacja

-warsztaty przybliżające tematykę celów zrównoważonego rozwoju oraz wystawa prac plastycznych uczniów

-przygotowanie i przedstawienie audycji przybliżającej cele i tematykę edukacji globalnej (treść audycji została zamieszczona na stronie szkoły w zakładce „publikacje”)

- spotkanie z gościem panem Dariuszem Rocheckim, podróżnikiem z grupy „Trzask”, który przybliżył uczniom Indie, ich kulturę i tradycję.

-zorganizowanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym

-quizy, gry, krzyżówki i konkursy o tematyce globalnej

-pokazy filmów i zdjęć

Joanna Pelczar

foto

"CZTERNASTKA" - SZKOŁA z POMYSŁEM

          Wydaje się, że wyzwania jakie stoją obecnie przed współczesną szkołą, nigdy nie były aż tak duże...  Otaczający nas świat rozwija się i zmienia nieprawdopodobnie szybko, tradycyjne metody stają się dla uczniów mało atrakcyjne, a tym samym mniej skuteczne.

          Jak sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców? Jak przewidzieć, które umiejętności i informacje będą w przyszłości potrzebować nasi uczniowie? Szybko zmieniająca się rzeczywistość spowodowała nowe trendy w oświacie. Bardzo ważny stał się rozwój takich kompetencji jak kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy. Są to kompetencje, które nie dezaktualizują się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i pozwalają na łatwą adaptację do nowego otoczenia.

          Dlatego w ofercie zajęć dodatkowych "CZTERNASTKI", daleko wykraczających poza podstawę programową, są realizowane projekty, programy, pomysły, których ideą jest rozwój tych właśnie kompetencji. Od wielu lat prowadzimy współpracę międzynarodową, można powiedzieć, że w tym obszarze jesteśmy niekwestionowanym liderem na poziomie szkół podstawowych , które uczestniczą w tego typu projektach, realizowaliśmy 3 projekty Socrates Comenius, projekt  w ramach funduszy norweskich. Obecnie zaś,  jest to projekt w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne.  Projekt" Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu",  realizowany przez 3 lata - 1.09.2015 - 31.08.2018, przez 5 szkół z Polski, Turcji, Hiszpanii, Włoch i  Cypru.

          Można śmiało powiedzieć, że to co nas wyróżnia w środowisku jest jednocześnie naszym ogromnym atutem, jesteśmy bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych, w klasach tych uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jako jedyni w Krośnie posiadamy gabinet terapii Tomatis i Biofeedbek. Dysponujemy wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną; m. in.; pedagodzy ze specjalnością - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, neurologopedia, pedagogika autyzmu, terapia pedagogiczna, ... Nauczyciele, uczniowie i rodzice aktywnie uczestniczą w pracach Koła Wolontariatu, które od wielu lat działa w szkole, organizując skuteczną pomoc dla wielu dzieci z naszej szkoły.

       Placówka nasza  od 2007 roku nosi imię Polskich Olimpijczyków, tworzymy również oddziały sportowe o specjalności pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, strzelectwo,  już od najmłodszych  lat zwracamy bowiem bardzo dużą uwagę na rozwój fizyczny dziecka.
       Posiadamy doskonałą bazę, dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, nową salą językową, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, zewnętrzną siłownią, biblioteką multimedialną, 3 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem z Internetem. Przy obiekcie znajduje się basen kryty, z którego w ramach zajęć mogą korzystać uczniowie całej szkoły. W szkole działa stołówka, świetlica, dwa gabinety opieki medycznej: higieny szkolnej, stomatologiczny.

          Na terenie przyszkolnym znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym uczniowie nie tylko naszej placówki, poznają zasady ruchu drogowego, a w roku 2008 powstał skatepark. Od listopada 2010 r. przy szkole funkcjonuje kolorowy plac zabaw, na budowę którego miasto pozyskało środki z rządowego programu „Radosna szkoła”, a od 2012 roku nowoczesna strzelnica pneumatyczna.
          Posiadamy wyremontowane, przestronne sale lekcyjne, wyposażone w funkcjonalne meble, tablice multimedialne i w wiele środków dydaktycznych. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele pełniący dyżury na korytarzach szkoły podczas przerw. Szkoła chroniona jest również monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

        Od września 2017 roku jesteśmy Szkołą Podstawową nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, wraz ze zmianą nazwy i struktury wprowadziliśmy w tym roku kilka pomysłów, które były odpowiedzią na oczekiwania uczniów i rodziców.
         P
raca szkoły po raz pierwszy w historii jej istnienia,  zorganizowana jest na jedną zmianę, a uczniowie mogą korzystać ze świetlicy do godziny 17, zmiana ta jest dostosowana do potrzeb rodziców dłużej pracujących. Wydłużyliśmy też dwie przerwy obiadowe, by dzieci mogły spokojnie zjeść posiłek.

Absolutnym novum jest  zorganizowanie, wśród tegorocznych trzech klas pierwszych, klasy sportowej o profilu pływanie.Szkoła wzięła udział w pionierskim projekcie opracowanym  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  zarząd Polskiego Związku Pływackiego. Projekt  związany jest z wprowadzeniem Programu Szkolenia Sportowego w Pływaniu dla klas pierwszych szkół podstawowych w  ośmioletnim cyklu szkolenia.

Poszerzyliśmy również ofertę przedmiotową, drugi język obcy w klasie VII to obok niemieckiego, język hiszpański, ponadto wszystkie klasy VII mają dodatkową 4 godzinę języka angielskiego.  Od ubiegłego roku realizowane są  również innowacje z języka angielskiego w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoła oferuje bogatą ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; przedmiotowych, sportowych, artystycznych, wśród nich koła językowe, informatyczne - programowanie, koło taneczne, chór, innowacje "W świecie pieniądza" - oryginalny program realizowany we współpracy z Nowym Stylem.

Wszystkich zainteresowanych pracą naszej szkoły zapraszamy na stronę internetową www.sp14krosno.pl, jak również koniecznie sprawdźcie profil szkoły na facebooku.

W najbliższym czasie planujemy ....

- miejski konkurs plastyczny - Krosno w czterech porach roku - dla uczniów klas I - III i da przedszkolaków

- Dzień postaci z bajek - konkurs zorganizowany przez SU dla uczniów klas I - III,

- Klub gier planszowych "Pionki w grze",

- Noc w szkole - impreza zorganizowana przez SU starszych klas pod hasłem międzynarodowego projektu "Graj ze mną i ucz mnie",

- warsztaty plastyczne "Magiczny lampion" - dla rodziców, nauczycieli i uczniów - świąteczna cykliczna impreza, jak również Szkolny konkurs kolęd i pastorałek,

- 19.01.2017 "Dzień gier i zabaw naszych dziadków" środowiskowa impreza w ramach realizacji projektu Erasmus+

- 12 - 16.02 Tydzień dobrych praktyk - upowszechnianie rezultatów projektu Erasmus + w szkole i  środowisku oświatowym Krosna (16.02)

Warsztaty plastyczne "Magiczny lampion"

plakat lampion 1

Strona 9 z 110

Partner szkoły

nowy styl 1

Piosenka "Nasza Szkoła"

skrzaty

Kronika Klas I-III

Kronikarz

Kliknij skrzata

 

Konkursy

Blog ŚWIETLICOWY ZAKĄTEK

UNESCO

unesco logo

blog

Galeria prac plastycznych

arte1

Gazetka "Puk! Puk! Czternastka"

Facebook

images

O szkole

O szkole

Licznik odwiedzin

Jesteś osobą, która odwiedziła naszą stronę.

W tej chwili

Odwiedza nas 278 gości oraz 0 użytkowników.

Dane teleadresowe

© 2014 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie
ul. Wojska Polskiego 45

38-400 Krosno
Początek strony